شیوع، عوامل خطرزا و پیامدهای دیاستازیس رکتی شکمی در زنان: مطالعه مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دکترای فیزیوتراپی، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 فوق تخصص جراحی درون بین زنان، استادیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2021.115394.2719

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
دیاستازیس رکتی به عنوان جدا شدن دو بخش عضله رکتوس شکمی تعریف می شود و در زنان به علت بارداری بسیار شایع است. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد این عارضه، مطالعه مروری روایتی حاضر با هدف بررسی مقالات موجود در زمینه ی شیوع، عوامل خطر زا، پیامدهای دیاستازیس رکتی در زنان طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها
با جستجو در فاصله زمانی 2000 تا 2021 از بانک های اطلاعاتی Google scholar، PubMed، Science Direct و Scopus ، مقالاتی که شیوع، عوامل خطرزا، پیامدها و روش های ارزیابی جداشدگی عضله راست شکمی را مورد بررسی قرار داده بودند، وارد مطالعه شدند.
یافته ها
شیوع متوسط این عارضه در زنان در 12 ماه بعد از زایمان بیش از 30% گزارش شده است . سن، نژاد، برش سزارین، تعداد زایمان، افزایش وزن، وزن بالای نوزاد حین تولد، بارداری چند قلویی و شل بودن عضلات شکم به عنوان مهمترین عوامل موثر در بروز این عارضه معرفی شده اند. علاوه بر تغییر شکل ظاهری شکم ،احتمال بروز کمر درد و اختلالات کف لگن به عنوان برخی از عوارض این عارضه مطرح شده اند.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالا و به خصوص پیامدهای دیاستازیس رکتی در زنان، لزوم توجه فیزیوتراپیست ها به ویژه در جهت ارائه آموزش های لازم جهت پیشگیری از این عارضه مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence, risk factors and consequences of Diastasis of Rectus Abdominis in women: A narrative Article

نویسندگان [English]

  • Parisa Ghadiri Harati 1
  • Seyed Majid Hosseini 2
  • Atiyeh Javaheri 3
  • Farideh Dehghan Manshadi 4
1 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 2. Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Obstetrics and Gynecology, Shahid Sadoughi Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
4 Ph.D, Associate professor in Physiotherapy , Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction and Aims: Diastasis of Rectus Abdominis (DRA) defines as the separation of two bulks of the Rectus Abdominis Muscle and is highly related to pregnancy and childbirth. Because of lack of enough knowledge about DRA, the present study aimed to review the articles on the prevalence, risk factors and consequences of DAR in women.
Materials and Methods: A search strategy using Google scholar, PubMed, Science Direct and Scopus in the period of 2000 to 2020 was developed to look for published articles about prevalence, risk factors and consequences DRA.
Results: The prevalence of DRA in women in the period of 12 months postpartum has been reported to be more than 30%. Age, race, cesarean section, the number of deliveries, weight gain, high birth weight, multiple pregnancies and weakness of abdominal muscles have been introduced as the most important factors in the occurrence of this complication. In addition to changes in the appearance of the abdomen, the possibility of low back pain and pelvic floor dysfunctions have been suggested as some of consequences of DRA.
Conclusion: Due to the high prevalence and the complications of DRA in women, the need for women's health physiotherapists, to provide the necessary training to prevent and manage DRA is raised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diastasis of Rectus Abdominis
  • Prevalence
  • Risk factors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 31 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 مرداد 1400