اثر مداخلات حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی: مروری بر مطالعات

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی)، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 استاد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22037/jrm.2021.115604.2766

چکیده

مقدمه و اهداف
عدم تحرک کافی در کم توانان ذهنی باعث اختلال در تعادل آن ها می شود. لذا هدف از مطالعه مروری حاضر بررسی اثر مداخلات حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه، مروری جامعی در رابطه با بررسی اثر مداخلات حرکتی بر بهبود تعادل کم توانان ذهنی از طریق جستجو در پایگاه های Google Scholar، PubMed و Science Direct با کلید واژه های balance، equilibrium، balance in intellectual disability، balance in mentally retarded ، intellectual disabled و همچنین در پایگاه های فارسی گوگل اسکالر، مگاپیپر، ایرانداک، مگیران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب، ایران مدکس و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران از سال 2000 تا فوریه 2021 انجام شد . در این جستجو از دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده‌شد. پس از گردآوری نتایج جستجو، ابتدا عنوان و سپس خلاصه مقالات مطالعه شد. چناچه مقالات با معیار ورود و خروج همخوانی داشت، از نتایج آن ها در مطالعه مروری حاضر استفاده و در غیر این صورت کنار گذاشته می‌شد.
یافته ها
در جستجوی متون، مجموعا 110 مقاله یافت شد که پس از حذف موارد مشابه، از میان مقالاتی که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع مورد بررسی را داشتند، 44 مقاله (18 مقاله فارسی و 26 مقاله انگلیسی) برای مطالعه حاضر انتخاب شدند.
نتیجه گیری
با مرور مطالعات مشخص شد که انجام مداخلات حرکتی در اکثر تحقیقات باعث بهبود تعادل کم توانان ذهنی می شود. البته با توجه به محدودیت های موجود در مطالعات انجام شده نتیجه گیری مطالعه حاضر باید با احتیاط تفسیر شود. اگرچه این نتایج می تواند به مربیان، معلمین ورزش، فیزیوتراپیست ها و درمانگران در بهبود تعادل کم توانان ذهنی کمک کند اما به مطالعات بیشتر و دقیق تر در این زمینه احتیاج است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of motor interventions on improving the balance of the intellectual disability: A review of literature

نویسندگان [English]

 • Parisa Sedaghati 1
 • Hassan Daneshmandi 2
 • Hamid Zolghadr 3
1 Assistant Professor, Sport Injuries and Corrective Exercise PHD, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Sport Injury and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 PhD student, Department of sport injury and corrective exercise, Faculty of sport sciences, university of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Inadequate mobility in the intellectual disability causes their imbalance. Therefore, the purpose of this review was to investigate the effect of motor interventions on improving the balance of the intellectual disability.
Materials and Methods: In this study, a comprehensive review of the effect of motor interventions on improving the balance of the intellectual disability by searching the Google Scholar, PubMed and Science Direct databases with the keywords balance, equilibrium, balance in intellectual disability, balance in mentally retarded, intellectual disabled and also in Persian databases of Google Scholar, Megapaper, Irandoc, Magiran, SID, MedLib and IranMedex from 2000 to February 2021. In this search, two languages, Persian and English, were used. After collecting the search results, first the title and then the abstract of the articles were studied. If the articles complied with the inclusion and exclusion criteria, their results were used in the present review study and otherwise discarded.
Results: In the search of texts, a total of 110 articles were found that after deleting similar cases, 44 articles (18 Persian articles and 26 English articles) were selected from the articles that were very closely related to the subject under study.
Conclusion: A review of studies has shown that performing motor interventions in most studies improves the balance of the intellectual disability. However, due to the limitations of the studies, the conclusions of the present study should be interpreted with caution. Although these results can help coaches, exercise teachers, physiotherapists, and therapists improve the balance of the intellectual disability, more detailed studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • motor interventions
 • Exercise
 • Intellectual disability
 • Static balance
 • dynamic Balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400
 • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1400