توانبخشی بینایی در بیماران با نابینایی قرنیه ای با استفاده از قرنیه مصنوعی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه بینایی سنجی.

2 گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات چشم بیمارستان شهید لبافی نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22037/sjrm.2022.110119.3039

چکیده

مقدمه و اهداف

نابینایی یکی از مشکلات مهم سلامت محسوب می شود و بیماری هایی مانند کدورت قرنیه، کاتاراکت،گلوکوم و دژنراسیون وابسته به سن ماکولا رتینوپاتی ناشی از دیابت بعنوان مهترین عوامل نابینایی دوطرفه در سراسر جهان شناخته شده است. در میان این عوامل، بیماری های قرنیه بعنوان یک عامل مهم ایجاد کننده نابینایی در نظر گرفته می شود. هدف از مطالعه حاضر مروری بر شیوع، عوامل ایجاد کننده، روش های درمانی و نیز استفاده از کراتوپروتز یا قرنیه مصنوعی بعنوان آخرین گزینه جهت بازگرداندن بینایی به بیماران نابینا با آسیب شدید قرنیه ای می باشد.

مواد و روش ها

با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی معتبر مانند پابمد و گوگل اسکالر مطالعات مرتبط با موضوع جمع آوری و بررسی شد.

یافته ها

از میان بیش از 1000 مقاله در زمینه قرنیه مصنوعی، حدود 70 مقاله مرتبط انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری

بطور کلی کراتوپروتز برای بیمارانی کاربرد دارد که پیوند قرنیه برای آنها امکان پذیر نمی باشد و یا خطر رد پیوند قرنیه در آنها بالا می باشد. شرایط فعلی بیمار و نتیجه معاینات سگمان قدامی و خلفی چشم بیمار، درمانها و جراحی های قبلی و داروهای مورد استفاده باید مورد ملاحظه قرار گیرد. اگر فردی دارای بیماری های شبکیه و یا گلوکوم پیشرفته است، کاندید مناسبی جهت استفاده از کراتوپروتز نیست. در صورتی که دید بیمار در هر یک از دو چشم در حد درک نور یا تشخیص حرکت دست باشد به شرط سلامت عصب بینایی و ماکولا جهت استفاده از کراتوپروتز مناسب است. می توان گفت هنوز هیچ نوعی از کراتوپروتز وجود ندارد که بتواند بدون عوارض جانبی و برای همه بیماران نیازمند قابل استفاده باشد، ولی محققان هنوز در حال تلاش برای بهبود کیفیت انواع کراتوپروتزها هستند که بتوانند با حداقل عوارض، دید از دست رفته بیماران را به آنها بازگردانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Visual Rehabilitation in Patients with Corneal Blindness Using Keratoprosthesis

نویسندگان [English]

  • Saeed Rahmani 1
  • Mohammad Ali Javadi 2
  • Kiana Hassanpour 2
  • Farid Karimian 2
1 Department of Optometry, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Ophthalmology, School of Medicine Ophthalmic Research Center Shahid Labbafinezhad Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Aims: Blindness is one of the major health problems and diseases such as corneal opacity, cataracts, glaucoma and age-related macular degeneration due to diabetes are recognized as the most important causes of bilateral blindness worldwide. Among these factors, corneal diseases are considered as an important cause of blindness. The aim of this study was to review the prevalence, causative agents, treatment methods and also the use of keratoprosthesis or artificial cornea as a last option to restore vision to blind patients with severe corneal injuries.

Materials and Methods: Studies related to the subject were collected and reviewed using valid databases such as PubMed and Google Scholar.

Results: Out of more than 1000 articles in the field of artificial cornea, about 70 related articles were selected and reviewed.Conclusion: Generally, keratoprosthesis is used for patients for whom corneal transplantation is not possible or the risk of corneal transplantation rejection is high. The patient's current condition and the outcome of the patient's anterior and posterior segment examinations, previous treatments and surgeries, and the medications used should be considered. If a person has advanced retinal disease or glaucoma, it is not a good candidate for keratoprosthesis. If the patient's vision in either eye is within the range of light perception or hand movement detection, provided that the optic nerve and macula are healthy, it is appropriate to use keratoprosthesis. It can be said that there is still no type of keratoprosthesis that can be used without side effects and for all patients in need, but researchers are still trying to improve the quality of keratoprostheses which can restore patients' lost vision with minimal complications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keratoprosthesis
  • Corneal Blindness
  • Visual Rehabilitation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1401