دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1-312 
4. بررسی ارتباط صلاحیت بالینی و رضایت شغلی در کاردرمانگران شهر تهران

صفحه 36-46

10.22037/jrm.2016.1100237

پروین رئیسی رودباری؛ مهدی رضایی؛ نوید میرزاخانی؛ علیرضا اکبر زاده باغبان


5. اندازه گیری ترس از حرکت یا آسیب مجدد، قبل و بعد از انجام آزمون‌های عملکردی در بیماران با نقص رباط صلیبی قدامی

صفحه 47-56

10.22037/jrm.2016.1100396

ثریا نظری؛ محمد کمالی؛ محمد اکبری؛ علی اشرف جمشیدی خورنه؛ محمد رازی؛ علی اکبر نظری؛ یاشار کچیلی


مقاله مروری

23. بررسی اثرات کوتاه مدت نویز بر مسیرهای شنوایی

صفحه 226-237

10.22037/jrm.2016.1100404

عبدالله موسوی؛ مرضیه امیری؛ لیلا فرجی


24. مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا


28. مروری بر عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کلامی ری

صفحه 282-289

10.22037/jrm.2016.1100408

آزاده برنا؛ علی محمدزاده؛ سیده مژده صفوی نایینی؛ فرناز فتح اله زاده؛ رضوان رجبعلی پور


30. مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا