داوری سریع مقالات

داوری سریع مقالات

احتراما به اطلاع می رساند که جهت کمک به نویسندگانی که نیاز به داوری سریع مقالات دارند، امکانی فراهم شده که با داوری سریع (حداکثر دو روز)، نتیجه داوری اولیه مقاله مشخص می گردد.

 

1) قبل از ارسال مقاله و پرداخت هزینه،  با نشریه جهت داوری سریع هماهنگی به عمل آید.

ارسال مقاله جهت ارزیابی توسط سردبیر به ایمیل medrehab.journal@gmail.com

2) هزینه داوری سریع مقاله یک میلیون تومان می باشد که می بایست پس از تایید مقاله توسط سردبیر،  هنگام ثبت مقاله در سایت نشریه پرداخت گردد.

 

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد.

در صورت رد شدن مقاله 40% مبلغ پرداخت شده عودت داده می شود.