داوری سریع مقالات

داوری سریع مقالات

احتراما به اطلاع می رساند که جهت کمک به نویسندگانی که نیاز به داوری سریع مقالات دارند، امکانی فراهم شده که با داوری سریع (حداکثر دو روز)، نتیجه داوری اولیه مقاله مشخص می گردد.

 

1) قبل از پرداخت هزینه،  با نشریه جهت داوری سریع هماهنگی به عمل آید. ابتدا مقاله را بر اساس فرمت نشریه در سایت ثبت کنید و سپس کد مقاله را به ایمیل medrehab.journal@gmail.com  ارسال کنید. و در عنوان ایمیل " درخواست داوری سریع" نوشته شود. 

2) هزینه داوری سریع مقاله یک میلیون تومان می باشد که می بایست پس از تایید مقاله توسط سردبیر و دریافت ایمیل پرداخت، فیش واریزی در سایت نشریه ثبت گردد.

خدمات داوری سریع کاملاً اختیاری و جهت تسریع زمان داوری است و به منزله پذیرش  قطعی  نمی باشد. در صورت رد شدن مقاله 40% مبلغ پرداخت شده عودت داده می شود.