عدم انجام داوری سریع

عدم انجام داوری سریع

نویسندگان محترم

توجه فرمایید به علت عدم دسترسی به داوران تا اطلاع ثانوی داوری سریع انجام نخواهد شد.

لطفا از ارسال مقاله جهت داوری سریع و پرداخت پیش از داوری خودداری کنید.