نویسنده = مهدی قیطاسی
تأثیر 8 هفته تمرینات واقعیت‌مجازی بر تبحر حرکتی کودکان و نوجوانان دارای رشد سالم و مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 224-241

10.32598/SJRM.13.1.3

عباس بهرام؛ هانیه علیزاده؛ فرهاد قدیری؛ مهدی قیطاسی


مقایسه دامنه حرکتی مفاصل ران و شانه در بازیکنان نخبه مرد هندبال با و بدون آسیب شانه

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 125-134

10.22037/jrm.2019.111297.1896

مهدی قیطاسی؛ مصطفی زارعی؛ سعید ایمانی زاده؛ امین دانشفر