کلیدواژه‌ها = دیسلکسیا
بررسی حساسیت کنتراست درکودکان مبتلا به نارساخوانی (دیسلکسیا)

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 118-126

10.22037/jrm.2015.1100033

منیره فیض آبادی؛ محمد آقا زاده امیری؛ محمد قاسمی برومند؛ مرضیه شیری امین لو؛ سید مهدی طباطبایی