کلیدواژه‌ها = دست نویسی/ یکپارچگی بینایی ـ حرکتی/ دستکاری درون دستی اشیاء /NINE HOLE PEG TEST
ارتباط یکپارچگی بینایی ـ حرکتی و مهارت دستکاری درون دست اشیاء با مهارت دست نویسی دانش آموزان پایه اول شهر تهران

دوره 1، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 35-40

10.22037/jrm.2012.1100083

مینو کلانتری؛ مینا میراحمدپور؛ نوید میرزاخانی؛ فاطمه هداوند خانی؛ وحید نجاتی