کلیدواژه‌ها = فلکسی بار
بررسی اثرفلکسی‌بار در بیماران مبتلابه کمردرد: مقاله مروری

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 474-487

10.32598/SJRM.11.4.10

فاطمه امیری؛ محمد محسن روستایی


تاثیر فلکسی بار بر میزان فعالیت عضلات راست کننده ستون فقرات در وضعیت‌های مختلف

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 38-47

10.22037/jrm.2015.1100147

علیرضا درودیان؛ محمد محسن روستایی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان