کلیدواژه‌ها = سیستم شنوایی مرکزی
مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا