کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
بررسی وضعیت سلامت عمومی زنان باردار در دوران همه‌گیری کووید-۱۹؛ با تمرکز بر سطح فعالیت‌ بدنی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1402

زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ فرحناز امیرشقاقی


مقایسۀ کیفیت زندگی و آمادگی جسمانی پسران و دختران ورزشکار کم‌توان ذهنی شرکت‌کننده در المپیک ویژه ایران

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 82-91

10.22037/jrm.2019.111829.2109

میلاد فدایی ده چشمه؛ علی شمسی ماجلان؛ سیده رویا جعفری؛ نادر سمامی؛ حسن دانشمندی