دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-366 

مقاله پژوهشی

مقایسه پردازش حسی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و اختلال خاص یادگیری با افراد بهنجار

صفحه 1-8

10.22037/jrm.2019.112831.2264

مهناز استکی؛ منصوره شهریاری احمدی؛ رویا کوچک انتظار؛ ابراهیم محمودی؛ نوید میرزاخانی


تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر حس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف

صفحه 52-61

10.22037/jrm.2020.112841.2266

عاطفه عیوضی هزه بران؛ نرمین غنی زاده حصار؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ سجاد روشنی


شایستگی مهارت های حرکتی ادراک شده در دختران و پسران پیش‌دبستانی

صفحه 135-142

10.22037/jrm.2020.113026.2305

مرضیه آرمان؛ عباس بهرام؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ شهاب پروین پور


مقایسه توزیع فشار کف پایی و فعالیت عضلات منتخب اندام تحتانی بین کفش ویسکوز و کفش فومی رایج

صفحه 173-182

10.22037/jrm.2020.111512.2049

سید عباس فرجاد پزشک؛ محمد شریعت زاده؛ سمیرا غلامیان؛ محمد یوسفی؛ مهرداد فتحی


مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی فرآیندهای واجی بین کودکان کم‌شنوا و کودکان شنوای بلوچ‌زبان

صفحه 308-321

10.22037/jrm.2020.113802.2440

سید فرید خلیفه لو؛ محدثه سلطانی نژاد؛ پرویز سیدزایی


ارزیابی و تعیین مدل پا: مطالعه‌ی موردی کشور ایران

صفحه 358-366

10.22037/jrm.2020.112651.2232

علی شریف نژاد؛ علیرضا مسیبی؛ بابک منافی؛ فرانک عراقی