نویسنده = عنایت اله بخشی
تأثیرصندلی های متحرک بر رفتار کلاسی دانش آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 155-164

10.22037/jrm.2016.1100243

نادر متین صدر؛ حجت الله حقگو؛ سید علی صمدی؛ مهدی رصافیانی؛ عنایت اله بخشی؛ زینب برات نیا؛ اعظم عباسی؛ نجمه نجاران نجاران؛ غلام نبی جهان مهین؛ الهام موسی پور


ارزیابی فرآیند درمانی کودکان مبتلا به تنبلی چشم در غربالگری تنبلی چشم سال 1391 در مشهد

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2016.1100171

هدا حسینیان؛ نیکتا حاتمی زاده؛ روشنک وامقی؛ عنایت ا... بخشی