اهداف و چشم انداز

دو ماهنامه علمی-پژوهشی "طب توانبخشی" وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش و نشر فعالیت های علمی و پژوهشی محققان داخل و خارج کشور به زبان فارسی در زمینه های مختلف علوم توانبخشی ( بینایی سنجی، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، اعضای مصنوعی، گفتاردرمانی) و رشته هایی با موضوعات مشترک و مشابه، پذیرای مقالات اساتید و محققان می باشد. این فصلنامه ، مقالات پژوهشی (Original Articles) ، مقالات مروری (Review Articles) و گزارش مورد (Case Report) را برای چاپ می‌پذیرد.