افزایش هزینه پذیرش مقاله 1402

افزایش هزینه پذیرش مقاله 1402

قابل توجه نویسندگان محترم:

هزینه داوری مقاله و چاپ ( بدون هزینه ویراستای فارسی و انگلیسی) از خرداد 1402 مبلغ 2.500.000 تومان می باشد. 

هزینه داوری اولیه: 1.000.000 تومان می باشد که بعد از تایید سردبیر و قبل از ارسال به داوری دریافت می گردد. 

(شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده)

هزینه داوری سریع و چاپ ( بدون هزینه ویراستای فارسی و انگلیسی): 5.000.000 تومان