نویسنده = حجت اله حقگو
تاثیر اکتیو وستیبولار تراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 74-82

10.22037/jrm.2017.1100269

صدیقه فرخی مقدم؛ حجت اله حقگو؛ ابراهیم پیشیاره؛ سید علی حسینی؛ عنایت اله بخشی؛ نیما رضازاده؛ رضا رستمی؛ وحید صادقی؛ یوسف خدا بنده لو


راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2014.1100081

میترا خلف بیگی؛ مهدی رصافیانی؛ فرحناز محمدی؛ حجت اله حقگو؛ حمید v