نویسنده = سمیه محمودی اقدم
مقایسه میزان کیفوز و سفتی پوسچرال بین زنان و مردان مسن سالم درفرهنگسرای سالمند شهر تهران

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 35-41

10.22037/jrm.2012.1100100

مینو خلخالی؛ سمیه محمودی اقدم؛ مریم نودهی؛ شیوا موسوی


اثر کشش مفصلی در بهبود عملکرد و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت شدید زانو

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2012.1100040

سمیه محمودی اقدم؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ مهدی رضایی؛ عباس رحیمی؛ صدیقه سادات نعیمی