نویسنده = سید علی صمدی
تأثیرصندلی های متحرک بر رفتار کلاسی دانش آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 155-164

10.22037/jrm.2016.1100243

نادر متین صدر؛ حجت الله حقگو؛ سید علی صمدی؛ مهدی رصافیانی؛ عنایت اله بخشی؛ زینب برات نیا؛ اعظم عباسی؛ نجمه نجاران نجاران؛ غلام نبی جهان مهین؛ الهام موسی پور