نویسنده = آزاده برنا
مروری بر اثرات توهم شنوایی بر زندگی و تشخیص و درمان آن

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 238-249

10.22037/jrm.2016.1100405

فرناز فتح اله زاده؛ علی محمدزاده؛ رضوان رجبعلی پور؛ آزاده برنا


مروری بر هنجاریابی آزمون های تونال پردازش زمانی-شنیداری در بزرگسالان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 302-312

10.22037/jrm.2016.1100409

رضوان رجبعلی پور؛ لیلا جلیلوند کریمی؛ فرناز فتح اله زاده؛ آزاده برنا