نویسنده = امیر فتح الهی
اثر تمرین روی سطح شن بر هم‌انقباضی جهت‌دار و عمومی عضلات مفصل مچ پا طی دویدن

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 458-469

10.32598/sjrm.10.3.7

امیر فتح الهی؛ امیرعلی جعفرنژاد گرو؛ سعید علی حسینی


اثر استفاده طولانی مدت از کفش کنترل حرکتی بر روی طیف فرکانس عضلانی در افراد دارای پای پرونیت طی فاز اتکای راه رفتن

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 101-109

10.22037/jrm.2019.111825.2107

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ امیر فتح الهی؛ معرفت سیاهکوهیان؛ آیدین ولی زاده اورنج