کلیدواژه‌ها = شدت درد
تأثیر اضافه کردن نوروفیدبک به تمرینات عصبی‌عضلانی بر امواج مغزی ورزشکاران مبتلابه بی‌ثباتی مزمن مچ پا: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 180-193

10.32598/SJRM.13.1.12

علی یلفانی؛ مسعود عزیزیان؛ حسین محققی؛ محمد رضا ذوقی پایدار؛ بهنام غلامی بروجنی


بررسی مقایسه ای قدرت عضلات خلفی فوقانی گردن زنان سالم با زنان مبتلا به سردرد تنشنی مزمن

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 57-64

10.22037/jrm.2015.1100149

اصغر رضاسلطانی؛ فاطمه اعتمادی؛ فاطمه خمسه؛ فاطمه بکایی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان