کلیدواژه‌ها = اختلال طیف اتیسم
تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بر پاسخ دهی اجتماعی در کودکان مبتلا به طیف اتیسم

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-8

10.22037/jrm.2020.113989.2472

اشکان ایرانی؛ مهدی تهرانی دوست؛ آناهیتا خرمی بنارکی؛ مهدی اکبرزاده


تأثیرصندلی های متحرک بر رفتار کلاسی دانش آموزان دارای اختلالات طیف اتیسم

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 155-164

10.22037/jrm.2016.1100243

نادر متین صدر؛ حجت الله حقگو؛ سید علی صمدی؛ مهدی رصافیانی؛ عنایت اله بخشی؛ زینب برات نیا؛ اعظم عباسی؛ نجمه نجاران نجاران؛ غلام نبی جهان مهین؛ الهام موسی پور