اختلالات پردازش شنوایی در سالمندان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 1. مربی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دانشجوی دکتری شنوایی شناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران

2 2. دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران

3 3. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. ایران

4 4. دانشجوی دکتری شنوایی شناسی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران. ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
سالمندی واقعیتی است که توجه به آن از ضروری ترین اولویت های نظام سلامت هر کشوری می  باشد. از آنجا که امروزه با افزایش امید به زندگی، دوران سالمندی طولانیتر گردیده است باید به نیازهای ارتباطی سالمندان توجه ویژه ای مبذول داشت. سالمندی تاثیرات عملکردی محسوسی بر فرآیندهای پردازشی در حوزه ی شنوایی و البته گفتار می گذارد که تقلیل توانایی درک گفتار بویژه در محیط شلوغ ،بارز ترین جلوه ی آن محسوب می گردد.این مطالعه ی مروری کوشیده است که بر اساس آخرین پژوهش های بالینی در منابع گوناگون اشکال مختلف اختلال پردازش شنوایی را معرفی نموده و علایم و نشانه های بالینی آنها را نیز مطرح سازد.
مواد و روش ها
با جستجو در مقالاتی که از سال 2000 میلادی تاکنون در زمینه ی اختلالات پردازش شنوایی و گفتار در سالمندان منتشر گردیده اند 42 مقاله ی مرتبط از بانک های اطلاعاتی google scholar-proquest-pubmed-sciencedirect انتخاب گردیدند.11 مقاله بر گزیده شدند که 2 مقاله مروری و 9 مقاله تجربی بودند.انواع اختلالات پردازشی شنوایی سالمندان با استناد به این مقالات و 3 کتاب مرتبط مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها
اختلال پردازش شنوایی در سالمندان به شکل اختلال در درک گفتار بویژه در محیط شلوغ بروز میابد. در تبیین چگونگی رویداد آن به سه عامل آسیب شنوایی محیطی،کاهش توانایی های شناختی و اختلال خالص پردازش شنوایی اشاره میشود. اگر چه این هر سه عامل به شدت در هم تنیده اند اما امکان مطالعه ی اختلال پردازش شنوایی که به صورت اختصاصی در اثر سالمندی ایجاد می شود تا حدودی فراهم است.نقص در پردازش زمان و آسیب در پردازش فضایی دو عامل اساسی اختلال پردازش در سیستم عصبی مرکزی شنوایی محسوب می شوند.
نتیجه گیری
اختلال پردازش زمان و آسیب در پردازش فضایی دو پدیده ایی هستند که در فرایند سالمندی در سیستم پردازش مرکزی شنوایی بوجود می آیند. این دو پدیده تا حدی مستقل از آسیب شنوایی و کاهش تواناییهای شناختی هستند. با شناخت وجوه متفاوت این دو پدیده امکان توانبخشی امکان توانبخشی اختلالات مربوط به آنها بر اساس توانایی ساخت پذیری در سیستم عصبی مرکزی فراهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditory processing disorders in elderly people

نویسندگان [English]

 • Ahmad-Reza Nazeri 1
 • Younes Lotfi 2
 • Abdollah Moosavi 3
 • Farzaneh Zamiri 4
 • Maryam Delfi 4
1 1. Member of Audiology Dep. Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, PhD Student of Audiology. University of Welfare and Rehabilitation Science.Tehran, Iran
2 2. Associate professor. University of Welfare and Rehabilitation, Tehran, Iran
3 3. Associate Professor, University of Iran Medical Science.Tehran,Iran
4 4. PhD Student- University of Welfare and Rehabilitation Science. Tehran. Iran
چکیده [English]

Background and Aim:
Aging is one of the most essential priorities of health system in all countries. With respect to increased life expectancy in recent years , we must serve special focus on their needs. Aging has apparent functional effects on speech and hearing processing, the most robust of them is decreased speech discrimination ability, especially at diffuse fields. This study has tried to introduce the different kinds of auditory processing disorders according to recent clinical researches.
Material & Methods:
We have searched google scholar,proquest,pubmed,sciencedirect from 2000 till now.42 papers were found and 11 of them was selected.11 experimental and2 review .
Results:
Auditory processing deficit at elderly is representated as speech discrimination problem especially at noisy environments. 3 related factors are: peripheral hearing loss, cognitive declines and pure auditory processing disorders. Although these factors are intertwined but it is possible to study pure auditory processing deficits at elderly. Time processing & spatial processing deficits are two main causes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditory Processing
 • Aging
 • Binaural Hearing
 • Temporal Resolution
 • Dichotic Hearing
 • Cognition
 1. Pichora-Fuller MK,Levitt  H.Speech comprehension training and Auditory and cognitive processing in older adults. American journal of audiology  2012.vol 21. 351-357
 2. Aydelott J,Leech R,Crinion J.Normal adult aging and the contextual influences affecting speech and meaningful sound perception. TREND AMPLIF 2011,vol 14, 218-252
 3. Musiek F.The DIID: Anew treatment for APD. Hearing   journal.2004 ,vol 57,no: 7
 4. Roup CM, Dichotic word recognition in noise  and the right ear  advantage. Journal of speech ,language , and hearing research, 2011,vol 54,292-297
 5. Sweetow R.The need for auditory training. The Asha leader 2008,13
 6. Arlinger S,Lunner T,Lyxell 13,Pichora-fuller MK,The emergence of cognitive hearing science. Scandinavian journal of Psychology. 2009,vol: 50, 371-384
 7. Daniela G,Maria C, Formal auditory training in adult hearing aid users. Clinics 2010,(2,):165174
 8. Rees A, Palmer A.The oxford Hand book of auditory science. 1 ed, Oxford university press.2010
 9. Kimura D. Some effects  of temporal lobe damage  on auditory perception.canadian journal of psychology .1961,15 (3) 156-165
 10. Kimura D.Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex. 1967, 3 (2) 163-178
 11. Gordon-salant S,Frisina R,Popper A,Fay R.The aging ayditory system. Springer,2010
 12. Jeffrey S,Martin MA, Jerger J.Some effects of aging  on central auditory processing. Journal of rehabilitation research and development.2005,vol 24,N:4,25-44
 13. Pichora-Fuller Kathy. Improving everyday life with hearing rehabilitation. Audiolology online,2012
 14. Musiek F,Weihing J.Perspectives on dichotic listening and corpus callosum. Brain and Cognition,2011,76,225-232
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین و اردیبهشت 1393
صفحه 58-66
 • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1392
 • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1392
 • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1392
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1393