ارزیابی حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 1. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه شنوایی شناسی ، تهران ، ایران

2 2. دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دانشکده توانبخشی، گروه شنوایی شناسی ، همدان ، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
در فرایند شنیدن و درک گفتار، مسیر انتقال اطلاعات پایین به بالا یا مسیروابسته به داده،  اساس کار را تشکیل می دهد. این مسیر به یکپارچگی راه های شنوایی مرکزی و همچنین سیگنال های صوتی ورودی وابسته است. در تفسیر اطلاعات شنیداری ، مسیر انتقال اطلاعات بالا به پایین یا وابسته به مفهوم نقش دارد که این مسیر به نوبه خود به منابع مرکزی بالاتر مثل درک ، توجه و حافظه‎ی فعال وابسته است . حافظه‎ی فعال نقش مهمی در فرایند درک شنیداری دارد و اختلال عملکرد آن می تواند آثار متعددی از جمله اختلال پردازش شنوایی را بهمراه داشته باشد. این مطالعه مروری کوشیده است که بر اساس آخرین پژوهشهای بالینی در منابع گوناگون ، اهمیت حافظه فعال را در پردازش اطلاعات شنوایی و  ارزیابی آنرا در کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی مطرح سازد. 
مواد و روشها
این مقاله ، مروری است  بر آخرین مقالات و کتابها که از سال 2000 میلادی تاکنون  در زمینه نقش حافظه فعال در پردازش اطلاعات شنوایی منتشر شده اند  که از  بانکهای اطلاعاتی  Pubmed,  Proquest,  Google scholar  , Science direct  انتخاب گردیده اند.
یافته ها
تشخیص درست اختلال پردازش شنوایی  ، نیازمند یک رویکرد جامع و کامل است که پردازشهای شناختی در سطوح بالا مانند حافظه‎ی فعال را نیز مورد توجه قرار دهد. لازم به تاکید است که در کنار آزمونهای ارزیابی دستگاه شنوایی مرکزی که مسیر پردازشی پایین به بالا را بررسی می کنند ، باید ارزیابیهایی از مسیر پردازشی بالا به پایین  نیز انجام شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of working memory in children with auditory processing disorder

نویسندگان [English]

 • Yones Lotfi 1
 • Bahareh Khavarghazalani 2
 • Nasrin Gohari 2
 • Zahra Hosseini dastgerdi 1
 • Sommayeh Amini 1
1 1. Department of Audiology , University of Welfare & Rehabilitation Sciences. Tehran,Iran
2 2. Department of Audiology , School of Rehabilitation , Hamadan University of Medical Sciences , Hamadan Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Auditory and speech processing is based on bottom – up (data – driven) processing which in turn depends on acoustic signal input and integration of central auditory pathways. Moreover interpreting  auditory information  involves  top- down ( concept – driven ) processing, which  is dependent on higher  central resources  such as working memory capacity  and  attention. Working memory has important function in auditory perception process and deficit in working memory causes auditory processing disorder. This study was aimed to introduce importance of working memory in auditory information processing and evaluate its role in CAPD children according to recent clinical researches
 
Materials and Methods: For reviewing of the latest literature about  function of working memory in auditory information processing from 2000 till now, articles were selected from Pubmed, Science Direct, Google Scholar, Proquest data sources.
 
Results: Detecting auditory processing disorder needs complete approach which consider assessment of cognitive factors such as working memory and central executive function. It should be emphasized, that in addition to central auditory processing tests, assessment of bottom-up and top-down processing should be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Central Auditory Processing Disorder
 • Working memory
 • Top-down process
 • bottom-up process
 1. Wilson WJ, Heine C, Harvey LA. Central auditory processing and central auditory processing disorder: Fundamental questions and considerations. The Australian and New Zealand Journal of Audiology. 2004;26(2):80-93.##
 2. Medwetsky L. mechanisms underlying central auditory processing. In: Katz J, editor. Handbook of Clinical audiology. 6 ed. Baltimore,Maryland: Williams & wilkins; 2009. p. 585-605.##
 3. Keilmann A, Lassig AK, Nospes S. [Symptoms and diagnosis of auditory processing disorder]. Hno. 2013;61(8): 16-7.##
 4. Dawes P, Bishop D. Auditory processing disorder in relation to developmental disorders of language, communication and attention: a review and critique. International Journal of Language & Communication Disorders. 2009;44(4):440-65.##
 5. Bamiou DE, Musiek FE, Luxon LM. Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders-a review. Arch Dis Child. 2001;85(5):361-5.##
 6. Tillery k. Central auditory processing evaluation:A test Battery Approach. In: J k, editor. Handbook of clinical audiology. 6 ed. Baltimore: william & wilkins; 2009. p. 627-30.##
 7. Baddeley A. Working memory: Looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience. 2003;4(10):829-39.##
 8. Baddeley A. Working memory and language: an overview. J Commun Disord. 2003;36(3):189-208##.
 9. Knudsen EI. Fundamental components of attention. Annu Rev Neurosci. 2007;30:57-78.##
 10. Iliadou V, Bamiou DE. Psychometric Evaluation of Children With Auditory Processing Disorder (APD): Comparison With Normal-Hearing and Clinical Non-APD Groups. Journal of Speech, Language and Hearing Research.55(3):791.##
 11. Wallis DJARLJY. Relationship between central auditory processing tests and WISC-III verbal subtests in children referred for CAPD assessment: Union Institute and University; 2002.##
 12. Dawes P, Bishop DV. Psychometric profile of children with auditory processing disorder and children with dyslexia. Archives of disease in childhood. 2010;95(6):432-6.##
 13. Ferguson MA, Hall RL, Riley A, Moore DR. Communication, listening, cognitive and speech perception skills in children with auditory processing disorder (APD) or specific language impairment (SLI). Journal of Speech, Language and Hearing Research.2011;54(1):211.##
 14. Miller CA, Wagstaff DA. Behavioral profiles associated with auditory processing disorder and specific language impairment. J Commun Disord.2011;44(6):745-63.##
 15. Moore DR, Ferguson MA, Edmondson-Jones AM, Ratib S, Riley A. Nature of auditory processing disorder in children. Pediatrics.2012;126(2): 382-90.##
 16. Nickisch A, Gohde K, Kiese-Himmel C. [CAPD in 2nd-Graders of Primary Schools: Which tests Discriminate Normal from Impaired Children?]. Laryngorhinootologie.##
 17. Nickisch A, Kiese-Himmel C. [(Central) Auditory Processing Disorders in 8 - 10-year-old children: which tests distinguish between normal and impaired children?]. Laryngorhinootologie. 2009;88(7):469-76.##
 18. Chermak GD. Auditory processing disorder: An overview for the clinician. The Hearing Journal. 2001;54(7):10-25.##