مقایسه تاثیر توانبخشی دهلیزی نظارت شده و خانه محور در بیماران مبتلا به نقص دهلیزی یک طرفه بر اساس بهره رفلکس دهلیزی–چشمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران

2 استادیار و متخصص آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف
بیماران با نقص عملکرد سیستم دهلیزی از مشکلات تعادلی قابل توجهی رنج می‌برند و این امر محدودیت زیادی در فعالیت‌های روزانه آنها ایجاد می‌کند. توانبخشی دهلیزی یکی از روش‌های اصلی درمان این بیماران است. در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر توانبخشی دهلیزی بر میانگین بهره VOR در تحریک مجاری نیم دایره‌ای مختلف این افراد با استفاده از آزمون vHIT پرداخته شد.
مواد و روش‌ها
مطالعه حاضر از نوع مداخله‌ای بود و بر روی 42 نفر از افراد مبتلا به نقص دهلیزی یک­طرفه انجام گرفت. 21 نفر از این افراد بر اساس انتخاب تصادفی در گروه خانه محور قرار گرفتند و برنامه توانبخشی دهلیزی را در خانه انجام دادند، بقیه افراد در گروه نظارت شده، برنامه توانبخشی دهلیزی را تحت نظر کارشناس مجرب دریافت کردند. نتایج بهره VOR در این افراد قبل و بعد از برنامه توانبخشی دهلیزی با هم مقایسه گردید، به علاوه بهره VOR در دو گروه نیز با هم مقایسه شد.
یافته‌ها
برنامه توانبخشی دهلیزی سبب افزایش میانگین بهره VOR در هر دو گروه و در غالب مجاری نیم دایره­ای گردید (0.05>P) به­علاوه گروه نظارت شده در قیاس با گروه خانه محور دارای میانگین بهره VOR بالاتری در مجاری افقی و خلفی سمت ضایعه بودند (0.05>P).
نتیجه‌گیری
برنامه توانبخشی دهلیزی حتی اگر در خانه توسط بیمار انجام شود، قابلیت زیادی در کاهش علائم ناشی از مشکلات وستیبولار محیطی خواهد داشت. با این وجود انجام این برنامه تحت نظر شنوایی­شناس کارآمدتر است. نکته برجسته مطالعه حاضر استفاده از آزمون ویدئویی تکانه سر جهت ارزیابی میزان کارایی درمان است که امکان کمی سازی تاثیر برنامه توانبخشی دهلیزی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of the Effects of Supervised vs Home-based Vestibular Rehabilitation in Patients with Unilateral Vestibular Hypofunction Based on VOR Gain

نویسندگان [English]

 • yones lotfi 1
 • enaiatollah bakhshi 2
 • ali jahangard 3
1 Associated Professor. Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences,
3 university of social welfare and rehabilitation sciences
چکیده [English]

Background and Aim: Patients with dysfunction in the vestibular system suffer from substantial balance problems, which severely restrain their normal daily activities. One of the main treatment methods for these patients is vestibular rehabilitation. The present study was carried out to investigate the effect of vestibular rehabilitation program on VOR gain through the stimulation of different semicircular canals using vHIT.
Materials and Methods: The current cross-sectional study was performed on 42 patients with unilateral vestibular deficit. Half of the patients were randomly allocated to the home-based group who performed the vestibular rehabilitation program at home. The rest were assigned to the supervised group and received vestibular rehabilitation program under the supervision of a qualified clinician. The extents of VOR gain were compared both between groups and within groups, i.e. before and after vestibular rehabilitation program.
Results: Vestibular rehabilitation program enhanced the average VOR gain across both groups in the most semicircular canals (p < 0.05). Moreover, the supervised group, compared to the home-based group, showed higher VOR gain across the horizontal and posterior semicircular canals in the damaged side (p < 0.05).
Conclusion: Performed by the patients at home, vestibular rehabilitation program could successfully reduce the symptoms of peripheral vestibular problems. However, this program was shown to be more efficient while performed under the supervision of an audiologist. A unique aspect of the present study is application of vHIT test for measuring the treatment efficacy of vestibular rehabilitation program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vestibular rehabilitation
 • Video Head Impulse Test
 • unilateral vestibular deficit
 1. Verdecchia DH, Mendoza M, Sanguineti F, Binetti AC. Outcomes after Vestibular Rehabilitation and Wii® Therapy in Patients with Chronic Unilateral Vestibular Hypofunction. Acta Otorrinolaringol Esp. 2014; 65(6):339-345.##
 2. Goddard JC, Fayad JN. Vestibular Neuritis. Otolaryngologic clinics of North America. 2011; 44:361-365.##
 3. Herdman S J, Blatt P, Schubert MC, Tusa RJ. Falls in patients with vestibular deficits. Am. J. Otol. 2000; 21:847–851.##
 4. Kao CL, Chen LK, Chern CM, Hsu LC, Chen CC, Hwang SJ. Rehabilitation outcome in home-based versus supervised exercise programs for chronically dizzy patients. Archives of gerontology and geriatrics. 2010; 51:264-267.##
 5. Giray M, Kirazli Y, Karapolat H, Celebisoy N, Bilgen C, Kirazli T. Short-term effects of vestibular rehabilitation in patients with chronic unilateral vestibular dysfunction: a randomized controlled study. Arch Med Rehabil. 2009; 90:1325-31.##
 6. Cohen HS, Mimball KT. Increased independence and decreased vertigo after vestibular rehabilitation. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2003; 128:60–70.##
 7. Topuz O, Topuz B, Ardic FN, Sarhus M, Ogmen G, Ardi F. Efficacy of vestibular rehabilitation on chronic unilateral vestibular dysfunction. Clin. Rehabil. 2004; 18:76–83.##
 8. MacDougall HG, Weber KP, McGravie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS. The video head impulse test: diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology. 2009; 73:1134-1141.##
 9. Meldrum D, Herdman S, Vance R, Murray D, Malone K, Duffy D, Glennon A, McConn-Walsh R. Effectiveness of conventional versus virtual reality-based balance exercises in vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular loss: results of a randomized controlled trial. Archieves of Phisical Medicine and Rehabilitation. 2015;02-032.##
 10. Yardley L, Donovan-Hall M, Smith HE, Walsh BM, Mullee M, Bronstein AM. Effectiveness of primary care-based vestibular rehabilitation for chronic dizziness. Ann Intern Med. 2004; 141: 598-605.##
 11. Horak FB, Jones-Rycewicz C, Black FO, Shumway-Cook A. Effects of vestibular rehabilitation on dizziness and imbalance. Otolaryngol Head Neck Surg. 1992; 106:175-80.##
 12. Herdman SJ, Clendaniel RA, Mattox DE, Holliday MJ, NiparkoJK. Vestibular adaptation exercises and recovery: acute stage after acoustic neuroma resection. Otolaryngol Head Neck Surg. 1995; 113:77-87.##
 13. Cohen HS, Kimball KT. Decreased ataxia and improved balanceafter vestibular rehabilitation. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130:418-25.##
 14. Herdman SJ, Schubert MC, Das VE, Tusa RJ. Recovery of dynamic visual acuity in unilateral vestibular hypofunction. ArchOtolaryngol Head Neck Surg. 2003; 129:819-24.##
 15. Yardley L, Beech S, Zander L, Evans T, Weinman J. A random controlled trial of exercise therapy for dizziness and vertigo in primary care. Br J Gen Pract. 1998; 48:1136-40.##
 16. Corna S, Nardone A, Prestinari A, Galante M, Grasso M, Schieppat M. Comparison of Cawthorne-Cooksey Exercises and Sinusoidal Support Surface Translations to Improve Balance in Patients with Unilateral Vestibular Deficit. Arch Phys Med Rehabil. 2003; 84: 1173-1184.##
 17. Shepard NT, Telian SA, Smith-Wheelock M. Habituation and balance retraining therapy: a retrospective review. Neurol Clin. 1990; 8:459-75.##
 18. Miles FA, Eighmy BB. Long-term adaptive changes in primate vestibuloocular reflex. I. Behavioral observations. J Neurophysiol. 1980; 43:1406-25.##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 19-26
 • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1395
 • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396