بکارگیری مدل اکولوژی کارکرد انسان در بیماری آتروفی عضلانی- نخاعی: یک مطالعه ی موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه با وجود مدل‌های متنوع در کاردرمانی، استدلال بالینی کاردرمانگرها می‌تواند تحت تاثیر هر یک از این مدل‌ها جهت ارائه­ی خدمات توانبخشی قرار گیرد. یکی از مدل‌های مطرح در زمینه تطابقات محیطی و ارائه خدمات وابسته به محیط، مدل اکولوژی کارکرد انسان (Ecology of Human Performance) است که می‌تواند مدل مناسبی برای توانبخشی بیماران با بیماری‌های پیش­رونده نظیر بیماری‌های عضلانی باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر راهکارهای درمانی مبتی بر مدل EHP در خانواده‌ای با فرزندانی مبتلا به آتروفی عضلانی-نخاعی (Spinal MuscularAtrophy) بود.
معرفی نمونه
گزارش موردی مربوط به خانواده‌ای 6 نفره، (4 فرزند همراه با پدر و مادری با نسبت فامیلی) است. 3 فرزنداز 4 فرزند این خانواده مبتلا به بیماری SMA می­باشند (2 پسر و 1 دختر خانواده).
نتیجه­گیری
با به کارگیری مدل EHP در این افراد نتایج قابل توجهی در زمینه تحرک عملکردی، رانندگی و کیفیت زندگی به دست آمد، به گونه‌ای که هر یک از افراد پس از اعمال مداخلات، از وضعیت کنونی خود رضایت داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying Ecology of Human Performance Model in Spinal Muscular Atrophy Disease: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Marzie Pashmdarfard 1
 • Malek Aminii 2
 • Narges Shafaroodi 2
1 Department of Occupational Therapy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Nowadays, due to the wide variety of models and applying these models in different areas of the field, occupational therapy can have an important role in providing rehabilitation services to patients. In this case, one of the proposed models that has a variety of roles in environmental accommodations is Ecology of Humane Performance (EHP) model. Applying this model is the appropriate intervention in progressive disorders like neuromuscular disease. The purpose of the present study was applying the strategies of EHP model in a family with 3 members suffering from Spinal Muscular Atrophy type 3 (SMA3).
Case Report: The present case report is about a family with 6 members, (4 children and the parents who have a family relationship). This family has 4 children (2 girls and 2 boys) 3 of whom (2 sons, 1 daughter) are diagnosed with SMA3.
Results: Using EHP model in this family, significant results in the field of functional mobility, quality of life, life satisfaction, and driving were obtained in such a way that family members were satisfied with their treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ecology of Human Performance
 • occupational therapy
 • Spinal muscular atrophy
 • Case report
 1. Dunn W, Brown C, McGuigan A. The Ecology of Human Performance: A Framework for Considering the Effect of Context. American Journal of Occupational Therapy. 1994. 48(7): 10-13.##
 2. Cole M B,  Tufano R. Applied theories in occupational therapy a practical approach. 10 edition. SLACK. USA.2008: 117-126.##
 3. Turpin M,  Iwama M. Person-Environment-Occupation models: Using occupational therapy Models in practice. Elsevier.2011: 89-116.##
 4. Messina  MF, Messina S, Gaeta M, Radolico C. infantile spinal muscular atrophy with respiratory distress type (SMARD1): an atypical phenotype and review of the literature. Europian journal of peaditric neurology. 2012; 16(1): 90-94. ##
 5. Brichta L, Hofmann Y, Hahnen E, Siebzehnrubl F. A, Raschke H, Blumcke I, Eyupoglu I. Y, Wirth B. Valproic acid increases the SMN2 protein level: A well-known drug as a potential therapy for spinal muscular atrophy. Human Molecular Genetics. 2003; 12 (19): 2481–2489##
 6. Kaindl A. M, Guenther U, Rudnik-Schoneborn S, Varon R, Zerres K, Schuelke M, Hubner C, Von Au K.  Spinal Muscular Atrophy with Respiratory Distress Type 1 (SMARD1). Journal of Child Neurology. 2007; 23 (2): 199–204##
 7. Ashrafzadeh F,  Nabavi AS, Asadian N, Akhondian J, BeiraghiToosi M. Spinal Muscular Atrophy: A Short Review ,. International Journal of Pediatrics. 2014; 2 (3-1): 211-215##
 8. Jones M,  McEwen IR,  Hansen L. Use of Power Mobility for a Young Child With Spinal Muscular Atrophy. Physical Therapy. 2003; 83(3): 253-262##
 9. Dunaway SMontes JO’Hagen JSproule DM, DE Vivo DCKaufmann P. Independent mobility after early introduction of a power wheelchair in spinal muscular atrophy. Journal of Child Neurology. 2013 ;28(5):576-82. ##
 10. Montes JDunaway SMontgomery MJSproule DKaufmann PDe Vivo DCRao AK. Fatigue leads to gait changes in spinal muscular atrophy. Muscle Nerve. 2011;43(4):485-8. ##
دوره 6، شماره 2
خرداد و تیر 1396
صفحه 298-305
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1394
 • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1396