مقایسه‌ اثر‌گذاری یک نقطه‌ زانویی با دو نقطه‌ زانویی در سیستم‌های تراکمی بر امتیاز آزمون ANL در افراد مبتلا به کم‌شنوایی حسی‌-عصبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد شنوایی شناسی، مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی شنوایی شناسی، استادیار گروه شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مربی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
اصلی‌ترین هدف هنگام تجویز و تنظیم سمعک برای فرد دچار کم‌شنوایی حسی-عصبی، بهبود میزان درک گفتار وی در حضور نویز می‌باشد. عوامل زیادی در این مهم دخیل هستند و یکی از این عوامل تراکم دامنه‌ای است. سیستم تراکمی برای تحقق روند تراکم دامنه‌ای از پارامترهای تراکم دامنه‌ای استفاده می‌کند، نقطه‌ی زانویی یکی از این پارامترها است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ی اثر‌گذاری یک نقطه‌ی زانویی با دو نقطه‌ی زانویی در سیستم‌های تراکمی بر امتیاز آزمون سطح پذیرش نویز در افراد دچار کم‌شنوایی حسی‌-عصبی انجام شد.
مواد و روش­ ها
در مطالعه حاضر با استفاده از سمعک Motion P 3mi زیمنس و آزمون سطح پذیرش نویز به اندازه­گیری میزان راحت­ترین سطح گفتار، سطح نویز زمینه و سطح پذیرش نویز در سه حالت (تقویت­نشده، تقویت با یک نقطه‌ی زانویی و تقویت با دو نقطه‌ی زانویی) بر روی 15 فرد مبتلا به کاهش شنوایی حسی‌-عصبی پرداخته شد. در انواع حالت‌های تقویتی، ثابت‌های زمانی (تند) و تعداد کانال‌ها ثابت (6N=) بود.
یافته­ ها
یافته­ها نشان داد که بین دو حالت تقویت با یک نقطه‌ی زانویی و تقویت با دو نقطه‌ی زانویی، هم‌چنین بین حالت تقویت­نشده و حالت‌های تقویتی در میانگین سطح پذیرش نویز، تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p>). بین میانگین سطح پذیرش نویز با میانگین آستانه‌های شنوایی در حالت تقویت­نشده ارتباط معناداری مشاهده نشد و این مساله برای حالت‌های با یک نقطه‌ی زانویی و دو نقطه‌ی زانویی نیز صدق می‌کرد.
نتیجه­ گیری
به طور کلی تعیین سطح پذیرش نویز با استناد به آستانه­های شنوایی افراد امکان­پذیر نیست. همچنین افزایش تعداد نقطه زانویی از یک نقطه به دو نقطه، تاثیر بارزی بر امتیاز آزمون سطح پذیرش نویز ندارد و یک نقطه زانویی برای درک گفتار در نویز کفایت می­کند؛ لذا به نظر می­رسد نیازی به افزایش آن در سیستم­های تراکمی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of One and Two Knee Points in Compression Systems on the Score of the ANL Test in People with Sensory Neural Hearing Loss

نویسندگان [English]

 • Maryam Rezaee Moghadam 1
 • Mina Milani 2
 • Hamid Jalilvand 3
 • Agha Fateme Hosseini 4
1 MSc Student in Audiology, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 MSc in Audiology, Lecturer Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD in Audiology, Assistant Professor, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc in Biostatistics, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim:
One of the main purposes of hearing aid fitting for a patient with sensorineural hearing loss is to improve speech intelligibility in noise. Many parameters can influence this goal among which is compression. Compression systems typically compress the amplitude of sounds in order to improve speech intelligibility. One of the factors which determine the function of compression is its knee point. The present study was carried out to comprehensively investigate the effects of using one knee point compared to two knee points in compression systems on the score of the Acceptable Noise Level test in individuals with sensorineural hearing loss.
Materials and Methods: A total of 15 patients suffering from sensorineural hearing loss participated in the study. All participants were fitted with Siemens Motion P 3mi hearing aids. The Most Comfortable Level and the Background Noise Level were measured and the Acceptable Noise Level was tested in three conditions, i.e. unreinforced, reinforced with one knee point, and with two knee point. Time constants (fast) and channel numbers (N=6) remained fixed.
Results: The results of the present study showed that there was not any significant differences between the reinforced with one knee and two knee points conditions and the unreinforced and mean acceptance level of noise in reinforced conditions. No significant association was found between mean ANL and the average of hearing thresholds in unreinforced and reinforced conditions with one and two knee points.
Conclusion: According to the findings, it was not possible to determine the Acceptable Noise Level based only on the measured hearing thresholds. Also, increasing the number of knee points from one to two had no major effects on the score of the Acceptable Noise Level test, and one knee point might be enough to understand Speech in noise. Therefore, it seems that there is no need to increase the number of knee points in the compression systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Amplitude compression
 • Speech in noise perception
 • Acceptable noise level
 • Hearing aid
 • Hearing loss
 • Knee points
 1. Kochkin S. MarkeTrak V:" Why my hearing aids are in the drawer": The consumers' perspective. The Hearing Journal. 2000;53(2):34-6.##
 2. Kochkin S. " Baby Boomers" spur growth in potential market, but penetration rate declines. The Hearing Journal. 1999;52(1):33-4. ##
 3. A G. Phoneme Compression: processing of the speech signal and effects on speech intelligibility in hearing-Impaired listeners: Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. 2005. ##
 4. PE S. Effects of compression on speech acoustics, intelligibility, and sound quality. Trends in Amplification. 2002;6(4):131-65. ##
 5. Lippmann R, Braida L, Durlach N. Study of multichannel amplitude compression and linear amplification for persons with sensorineural hearing loss. The Journal of the Acoustical Society of America. 1981;69(2):524-34. ##
 6. Villchur E. Signal processing to improve speech intelligibility in perceptive deafness. The Journal of the Acoustical Society of America. 1973;53(6):1646-57##.
 7. Barfod J. Multichannel compression hearing aids: experiments and consideration on clinical applicability. Scandinavian audiology Supplementum. 1977(6):315-40. ##
 8. Moore BC, Glasberg BR. A Comparison of Two-Channel and Single-Channel Compression Hearing Aids: Comparaison de prothèses acoustiques avec compression à un et deux canaux. International Journal of Audiology. 1986;25(4-5):210-26##.
 9. Moore BC, Laurence RF, Wright D. Improvements in speech intelligibility in quiet and in noise produced by two-channel compression hearing aids. British journal of audiology. 1985;19(3):175-87. ##
 10. Yanick P, Drucker H. Signal processing to improve intelligibility in the presence of noice for persons with a ski-slope hearing impairment. Acoustics, Speech and Signal Processing, IEEE Transactions on. 1976;24(6):507-12. ##
 11. Plomp R. The negative effect of amplitude compression in multichannel hearing aids in the light of the modulation‐transfer function. The Journal of the Acoustical Society of America. 1988;83(6):2322-7. ##
 12. Barker C, Dillon H. Client preferences for compression threshold in single-channel wide dynamic range compression hearing aids. Ear and hearing. 1999;20(2):127-39. ##
 13. Ricketts T, Lindley G, Henry P. Impact of compression and hearing aid style on directional hearing aid benefit and performance. Ear and hearing. 2001;22(4):348-61. ##
 14. Dillon H. Hearing Aids. second ed ed2012. 176 p. ##
 15. Nabelek AK, Tucker FM, Letowski TR. Toleration of Background NoisesRelationship With Patterns of Hearing Aid Use by Elderly Persons. Journal of Speech, Language, and HearingResearch. 1991;34(3):679-85##.
 16. Nabelek AK, Freyaldenhoven MC, Tampas JW, Burchfield SB, Muenchen RA. Acceptable noise level as a predictor of hearing aid use. Journal of the American Academy of Audiology. 2006;17(9):626-39. ##
 17. Dillon H. Hearing aids. New York2012. ##
 18. Dillon H. Hearing Aids. second ed2012. 297,8,423,4,5 p. ##
 19. Mosleh M. Development and Evaluation of Speech Recognition Test for Persian Speaking Adults. Audiology. 1999-2000 [In persian] ##
 20. Kolb B, Whishaw IQ. Fundamentals of human neuropsychology: Macmillan; 2009. ##
 21. J GLG. Cognition: Methods and Processes. In G. L. Grieve J., Neuropsychology for Occupational Therapists: Cognition in Occupational Performance. third ed2008. 77 p##.
 22. Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia. 1971;9(1):97-113##.
 23. Cite this article as:Amir Ahmadi, Jamileh Fatahi, Ahmad keshani, Hamid Jalilvand, yahya Modarresi, Shohreh Jalaie.Developing and  evaluating the reliability of acceptable noise level test in Persian language. J Rehab Med. 2015; 4(2): 109-117 [In Persian] ##
 24. Nabelek AK TF, Letowski TR. Toleration of Background noises: Relationship with patterns of hearing aid use by elderly person. Journal of speech and hearing research. 1991;85.-34:679. ##
 25. Freyaldenhoven MC, Plyler PN, Thelin JW, Hedrick MS. The effects of speech presentationlevel on acceptance of noise in listeners with normal and impaired hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2007;50(4):878-85. ##
 26. Ahmadi A, Fatahi؛ J, keshani A, Jalilvand H, Modarresi y, Jalaie S. Developing and evaluating the reliability of acceptable noise level test in Persian language. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2015(4(2)):109-17 [In Persian]. ##
 27. Crowley HJ. Unaided factors predicting client-assessed hearing aid performance, usage and satisfaction. 1994. ##
 28. Brännström KJ, Olsen SØ. The Acceptable Noise Level and the Pure-Tone Audiogram. American Journal of Audiology.1-8. ##
 29. Taylor B. Audiologic Predictors of Real-World Hearing Aid Success: An Evidence-Based ReviewAudiologyOnlinecom. 2008. ##
 30. Jalilvand H. Assessment of the effects of amplification and signal processing algorithms on speech in noise perception in subjects with the moderate sensory neural hearing loss 2015. ##
 31. Wu Y-H, Stangl E. The effect of hearing aid signal-processing schemes on acceptable noise levels: perception and prediction. Ear and hearing. 2013;34(3):333-41. ##
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 1
فروردین 1398
صفحه 199-207
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1398