بررسی مروری اثربخشی استفاده از تجهیزات پیشرفته در راه رفتن کودکان فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

2 استاد، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فلج مغزی از جمله اختلالات سیستم عصبی مرکزی است که موجب محدودیت در حرکت و پوسچر می­شود. کسب توانایی راه رفتن یکی از اهداف اصلی تیم­های توانبخشی در این کودکان می­باشد. بدین منظور ابزارها و دستگاه­های پیشرفته­ای در سراسر دنیا جهت آموزش و اصلاح راه رفتن کودکان فلج مغزی طراحی و ساخته شده است؛ لذا هدف مطالعه حاضر بررسی مروری اثربخشی این تجهیزات در راه رفتن کودکان فلج مغزی می­باشد.
مواد و روش­ ها
مطالعه حاضر یک مطالعه مروری توصیفی می­باشد که اثربخشی استفاده از تجهیرات پیشرفته را در راه رفتن کودکان فلج مغزی مورد بررسی قرار می­دهد. در این مطالعه از بانک­های اطلاعاتی داخلی و خارجی بین سال­های 2005 تا ماه جولای 2016 برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است که از 216 مقاله به­دست­آمده 32 مقاله کامل مرتبط با موضوع، مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته­ ها
طبق مطالعات بررسی­شده استفاده از تجهیزات پیشرفته که غالبا به عنوان آموزش­دهنده راه رفتن بوده، تاثیر زیادی در آموزش و اصلاح راه رفتن داشته است. بررسی مطالعات نشان می­دهد این­گونه مداخلات که در برخی موارد همراه با توانبخشی واقعیت مجازی بوده، در بهبود مولفه­های راه رفتن از جمله طول گام، سرعت، مدت زمان و قدرت عضلات موثر می­باشد.
نتیجه­ گیری
به نظر می­رسد استفاده از تجهیزات پیشرفته همراه با سایر مداخلات توانبخشی می­تواند در تسریع کسب مهارت راه رفتن و اصلاح آن در کودکان فلج مغزی موثر بوده و به عنوان روشی کارآمد در توانبخشی مطرح گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review of the Effectiveness of Advanced Equipments in Cerebral Palsy Children during Gait

نویسندگان [English]

  • Mansour Noori 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Nazila Akbarfahimi 3
1 PhD Candidate of Occupational therapy, Occupational Therapy Department, USWR, Tehran, Iran
2 PhD of Occupational Therapy, Professor, Occupational Therapy Department, USWR, Tehran, Iran
3 PhD of Occupational Therapy, Professor Assistant, Occupational Therapy Department, USWR, Evin, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Cerebral palsy is one of the central nervous system disorders that limits movement and posture. Obtaining gaiting ability is one of the main targets in these children targeted by rehabilitation teams. Many advanced tools and equipment have been designed in order to train and rectify cerebral children's gait all over the world. The aim of the present study was to review the   effectiveness of these equipment in cerebral palsy children's gait.
Materials and Methods: The current study was carried out to review and evaluate effectiveness of advanced equipment. Various databases were searched for articles published between 2005 and July 2016 which resulted in obtaining 216 studies among which 32 articles were in line with the topic of the present study.
Results: Based on the studies reviewed, advanced equipment that are mostly used as gait trainer are  effective in training and rectifying gait. These studies show that this type of intervention that is sometimes accompanied by virtual reality rehabilitation, can be effective in improving gait parameters such as step length, speed, duration, and the muscles strength.
Conclusion: According to the results, It seems that using advanced equipment along with other rehabilitative interventions can accelerate obtaining and rectifying gaiting ability in cerebral palsy children and it can be proposed as an efficient method in rehabilitations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral palsy
  • Gait
  • Technology
      Rosenbaum, P., et al., A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl, 2007. 109(suppl 109): p. 8-14.##
2.   Dalvand, H., et al., Relationship between gross motor and intellectual function in children with cerebral palsy: a cross-sectional study. Archives of physical medicine and rehabilitation. 93(3): p. 480-484. ##
3.   Beveridge, B., et al., “You gotta try it allâ€: Parents’ Experiences with Robotic Gait Training for their Children with Cerebral Palsy. Physical & occupational therapy in pediatrics. 35(4): p. 327-341. ##
4.   Dobkin, B.H. and P.W. Duncan, Should Body Weight–Supported Treadmill Training and Robotic-Assistive Steppers for Locomotor Training Trot Back to the Starting Gate? Neurorehabilitation and neural repair. 26(4): p. 308-317. ##
5.   Jung, T., et al., Biomechanical and perceived differences between overground and treadmill walking in children with cerebral palsy. Gait & posture. 45: p. 1-6. ##
6.   Burdea, G.C., et al., Robotics and gaming to improve ankle strength, motor control, and function in children with cerebral palsy—A case study series. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 21(2): p. 165-173. ##
7.   Noori, M., et al., Relationship between upper extremity function and quality of life in the children with spastic cerebral palsy in Tehran 2013. Pajouhan Scientific Journal. 13(3): p. 40-48. ##
8.   Patritti, B.L., et al., Robotic gait training in an adult with cerebral palsy: a case report. PM&R. 2(1): p. 71-75. ##
9.   Smania, N., et al., Applicability of a new robotic walking aid in a patient with cerebral palsy. Case report. European journal of physical and rehabilitation medicine. 48(1): p. 147-153. ##
10. Brütsch, K., et al., Virtual reality for enhancement of robot-assisted gait training in children with neurological gait disorders. Journal of rehabilitation medicine. 43(6): p. 493-499. ##
11. Damiano, D.L. and S.L. DeJong, A systematic review of the effectiveness of treadmill training and body weight support in pediatric rehabilitation. Journal of neurologic physical therapy: JNPT, 2009. 33(1): p. 27. ##
12. Wu, Y.-N., et al. Efficacy of robotic rehabilitation of ankle impairments in children with cerebral palsy. in 2010 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology: IEEE. ##
13. Borggraefe, I., et al., Improved gait parameters after robotic‐assisted locomotor treadmill therapy in a 6‐year‐old child with cerebral palsy. Movement Disorders, 2008. 23(2): p. 280-283. ##
14. Krebs, H.I., et al., Robot‐assisted task‐specific training in cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 2009. 51(s4): p. 140-145. ##
15. Chrysagis, N., et al., The effect of treadmill training on gross motor function and walking speed in ambulatory adolescents with cerebral palsy: a randomized controlled trial. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 91(9): p. 747-760. ##
16. Cho, C., et al., Treadmill training with virtual reality improves gait, balance, and muscle strength in children with cerebral palsy. The Tohoku journal of experimental medicine. 238(3): p. 213-218. ##
17. Washabaugh, E.P., et al., A Novel Application of Eddy Current Braking for Functional Strength Training During Gait. Annals of biomedical engineering: p. 1-14. ##
18. Wu, M., et al. Locomotor training through a 3D cable-driven robotic system for walking function in children with cerebral palsy: A pilot study. in 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society: IEEE. ##
19. Susko, T., K. Swaminathan, and H. Krebs, MIT-Skywalker: A Novel Gait Neurorehabilitation Robot for Stroke and Cerebral Palsy. ##
20. Phelan, S.K., B.E. Gibson, and F.V. Wright, What is it like to walk with the help of a robot? Children’s perspectives on robotic gait training technology. Disability and rehabilitation. 37(24): p. 2272-2281. ##
21. Borggraefe, I., et al., Safety of robotic-assisted treadmill therapy in children and adolescents with gait impairment: a bi-centre survey. Developmental neurorehabilitation. 13(2): p. 114-119. ##
22. Schmartz, A.C., et al., Measurement of muscle stiffness using robotic assisted gait orthosis in children with cerebral palsy: a proof of concept. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 6(1): p. 29-37. ##
23. Borggraefe, I., et al., Robotic-assisted treadmill therapy improves walking and standing performance in children and adolescents with cerebral palsy. european journal of paediatric neurology. 14(6): p. 496-502. ##
24. Perry, J. and J.M. Burnfield, Gait analysis: normal and pathological function. 1992. ##
25. Lünenburger, L., G. Colombo, and R. Riener, Biofeedback for robotic gait rehabilitation. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2007. 4(1): p. 1. ##
26. Drużbicki, M., et al., Assessment of the impact of orthotic gait training on balance in children with cerebral palsy. Acta Bioeng Biomech. 12(3): p. 53-8. ##
27. van Hedel, H.J., A. Meyer-Heim, and C. Rüsch-Bohtz, Robot-assisted gait training might be beneficial for more severely affected children with cerebral palsy: Brief report. Developmental neurorehabilitation: p. 1-6. ##
28. Koenig, A., et al., Virtual gait training for children with cerebral palsy using the Lokomat gait orthosis. Studies in health technology and informatics, 2007. 132: p. 204-209. ##
29. Meyer-Heim, A., et al., Improvement of walking abilities after robotic-assisted locomotion training in children with cerebral palsy. Archives of Disease in Childhood, 2009. 94(8): p. 615-620. ##
30. Meyerâ Heim, A., et al., Feasibility of roboticâ aassisted locomotor training in children with central gait impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 2007. 49(12): p. 900-906. ##
31. Tatla, S.K., et al., Evidence for outcomes of motivational rehabilitation interventions for children and adolescents with cerebral palsy: an American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine systematic review. Developmental Medicine & Child Neurology. 55(7): p. 593-601. ##
32. Schuler, T., et al., Virtual realities as motivational tools for robotic assisted gait training in children: A surface electromyography study. NeuroRehabilitation. 28(4): p. 401-411. ##
33. Druzbicki, M., et al., Functional effects of robotic-assisted locomotor treadmill therapy in children with cerebral palsy. Journal of rehabilitation medicine. 45(4): p. 358-363. ##
34. Lunenburger, L., et al. Clinical assessments performed during robotic rehabilitation by the gait training robot Lokomat. in 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005. ICORR 2005. 2005: IEEE. ##
35. Brütsch, K., et al., Influence of virtual reality soccer game on walking performance in robotic assisted gait training for children. Journal of neuroengineering and rehabilitation. 7(1): p.1. ##
36. Schoemaker, M.M., et al., Perceptual skills of children with developmental coordination disorder. Human movement science, 2001. 20(1): p. 111-133. ##