بررسی تاثیر رویکرد کلمات پایه در درمان اختلال واج شناسی بی ثبات؛ گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مربی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دکتری تخصصی گفتاردرمانی، استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه یکی از رویکردهای درمانی برای بهبود وضوح گفتار، رویکرد کلمات پایه می­باشد. درمان کلمات پایه با هدف ایجاد تولید باثبات کلمات در اختلالات عملکردی صداهای گفتاری مناسب بوده و در این اختلال کودک گزینه­های واژگانی یکسان را در غیاب آپراکسی رشدی گفتار بی­ثبات تلفظ می­کند.
گزارش مورد
در مطالعه گزارش موردی حاضر، مراجعه­کننده پسری 4 ساله حاصل بارداری ترم و زایمان واژینال بود که با شکایت والدین مبنی بر عدم وضوح گفتار به کلینیک گفتاردرمانی ارجاع داده شد.
یافته­ ها
یافته­ ها نشان داد بر طبق مدل حل مشکل بالینی داده­های ارزیابی می­بایست به 7 سوال درمانی پاسخ دهند که عبارتند از: نیاز به انجام درمان، نحوه ارائه خدمات درمانی، تشخیص افتراقی، اهداف مداخله، تعمیم نتایج درمان، معیار ترخیص و اثربخشی درمان. پس از ارزیابی­های لازم تشخیص اختلال واجی بی­ثبات از دسته اختلالات تولیدی محرز گردیده و مراجعه­کننده نیازمند مداخله شناسایی شد. در مطالعه حاضر علاوه بر مشاهدات بالینی، به مراحل تشخیص اختلال واج­شناسی بی­ثبات، ماهیت و پروتکل انجام رویکرد کلمات پایه و روند پیشرفت گفتار و زبان در طی درمان پرداخته شده است.
نتیجه­ گیری
بر اساس ارزیابی­های پیش­نیاز درمانی، رویکرد کلمات پایه استفاده گردید که مناسب­ترین و پرکاربردترین تکنیک درمانی در اختلالات واج­شناسی بی­ثبات می­باشد. نتایج به­دست­آمده در راستای نتایج مطالعات پیشین، مبنی بر موثر بودن رویکرد درمانی کلمات پایه در افزایش توانمندی ثبات تولیدی و سایر مهارت­های گفتاری و زبانی است. جهت اطمینان از تاثیر رویکرد کلمات پایه، مطالعات گسترده­تری در نمونه­های بیشتر و زبان­های دیگر لازم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Core Vocabulary Approach for Treatment of Inconsistent Phonological Disorder: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Fekar 1
 • Azar Mehri 2
1 MSc in Speech Therapy, Lecturer, Department of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the therapeutic approaches that improves speech intelligibility is core vocabulary approach. The core vocabulary intervention with the purpose of producing consistent words has been appropriate in functional speech sound disorders and in this disorder, the child articulates the same lexical items as inconsistently in the absence of speech apraxia. The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of the core vocabulary approach on speech intelligibility of a child with inconsistent phonological disorder.
Case Report: The patient was a four-year-old boy who was given birth after a term pregnancy and via vaginal delivery. The parents referred to the Speech Therapy Clinic complaining about the child’s speech unintelligibility.
Results: According to Clinical Problem Solving Model for speech and language pathologist, assessment data were analyzed to address seven case management questions regarding the need for intervention, service delivery, differential diagnosis, intervention goals, and generalization of therapeutic gains, discharge criteria, and evaluation of efficacy. After appropriate assessments, he was diagnosed as having inconsistent phonological disorder from articulation disorder category that required intervention. The present study reports on the clinical observations, inconsistent phonological disorder diagnosis process, the nature and protocol of core vocabulary approach, and the progress of the patient's speech and language over the course of treatment.
Conclusion: According to the results and assessment data, the core vocabulary approach was chosen as the most appropriate and frequent therapy technique in inconsistent phonological disorders. The obtained results, similar to the previous studies, showed that the core vocabulary approach is effective in enhancing the consistent production and other speech and language skills.  To ensure confidence in the effectiveness of core vocabulary approach, further studies are necessary on more sample and in other languages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phonological disorder
 • Inconsistent speech error
 • Core vocabulary approach
 • Efficac
 1. Dodd B, & Bradford A. A comparison of three therapy methods for children with different types of developmental phonological disorder. International journal of language & communication disorders. 2000; 35(2):189-209.##
 2. Dodd B & McCormack P. A model of speech processing for differential diagnosis of phonological disorders. In Dodd, B., editor, Differential diagnosis and treatment of children with speech disorder. London: Whurr, 1995; 65–89. ##
 3. Whitworth A, Franklin S, Dodd B. Case-based problem solving for speech and language therapy. Innovations in professional education for speech and language therapy. 2003;7:29. ##
 4. Dodd B, McCormack P, Woodyatt G. Evaluation of an intervention program: relation between children's phonology and parents' communicative behavior. American Journal on Mental Retardation. 1994; 632–645. ##
 5. Dodd B, Holm A, Crosbie S, McIntosh B. A core vocabulary approach for management of inconsistentspeech disorder. Advances in Speech Language Pathology. 2006; 8(3):220-30. ##
 6. Dodd B, Leahy J, Hambly G. Phonological disorders in children: Underlying cognitive deficits. British Journal of Developmental Psychology. 1989; 7(1):55-71. ##
 7. McIntosh B, Dodd B. Evaluation of core vocabulary intervention for treatment of inconsistent phonological disorder: three treatment case studies. Child Language Teaching and Therapy. 2008; 24(3):307-27. ##
 8. Wilson L. An investigation into the effect of Core Vocabulary Therapy on the consistency of speech production for four subjects with Down syndrome (Doctoral dissertation, Queen Margaret University); 2009. ##
 9. Herman R, Ford K, Thomas J, Oyebade N, Bennett D, Dodd B. Evaluation of core vocabulary therapy for deaf children: Four treatment case studies. Child Language Teaching and Therapy. 2015; 31(2):221-35. ##

10. Faryabi F., Zarifian T, & Yadegari F. Effect of a Core Vocabulary Intervention Program on Speech Intelligibility in 7-11-year-old Farsi-Speaking Educable Children with Down Syndrome. 2017; 104-113. [In Persian]. ##

11. Bain BA, Dollaghan CA. The notion of clinically significant change. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 1991; 22(4):264-70. ##

12. Boersma P, Weenink D. Praat, software for speech analysis and synthesis; 2005. ##

13. Dodd B, Holm A, Crosbie S, McCormack P. Differential diagnosis of phonological disorders. 2005. ##

14. Kazemi Y, Derakhshandeh F. Determine the coefficient reliability of oropharyngeal motor control of Robbins-Klee Protocol in Esfahanian Persian language children community and it,s norm scores presentation. 2007; 8, 50-57 [In Persian]. ##

15. Dastjerdi M, Soleymani Z. Phonological awareness test. Tehran: Research center in exceptional children publisher; 2002. [In Persian]. ##

16. Hasanzadeh S, Minayi A. Standardization and adaptation of Test of Language Development. (3rd ed.). Research on Exceptional Children, 2002; 2, 119-134 [In Persian]. ##

17. Holm A, Crosbie S, Dodd B. Treating inconsistent speech disorders; 2005. ##

18. And AB, Dodd B. Do all speech-disordered children have motor deficits?. Clinical Linguistics & Phonetics. 1996; 10(2):77-101. ##

19. Forrest K, Dinnsen DA, Elbert M. Impact of substitution patterns on phonological learning by misarticulating children. Clinical Linguistics & Phonetics. 1997; 11(1):63-76. ##

20. Elbert M, Powell TW, Swartzlander P. Toward a technology of generalization: How many exemplars are sufficient?. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 1991; 34(1):81-7. ##

21. Leahy MM. Therapy talk: Analyzing therapeutic discourse. Language Speech and Hearing Services in Schools. 2004; 35(1):70-81. ##

22. Enderby PM, John A. Therapy outcome measures in speech and language therapy: comparing performance between different providers. International Journal of Language & Communication Disorders. 1999; 34(4):417-29. ##

23. Grunwell P. The nature of phonological disability in children. Academic Press; 1981. ##

24. Stackhouse PW. Rate, accuracy and consistency: diadochokinetic performance of young, normally developing children. Clinical Linguistics & Phonetics. 2000; 14(4):267-93. ##

25. Hayden D. VMPAC: Verbal motor production assessment for children. Psychological Corporation; 1999.

26. Stackhouse J, Wells B, editors. Children's speech and literacy difficulties: A psycholinguistic framework. John Wiley & Sons Incorporated; 1997. ##