مروری بر کارایی توانبخشی مبتنی بر واقعیت مجازی در درمان اختلال دهلیزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه شنوایی‏شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
تکنولوژی واقعیت مجازی پیچیدگی حسی جهان فیزیکی را در محیط کنترل­ شده آزمایشگاه ایجاد می‏کند. امروزه این تکنولوژی در برنامه توانبخشی دهلیزی مورد توجه قرار گرفته است. در توانبخشی دهلیزی مبتنی بر واقعیت مجازی تحریکات متنوع با سطوح مختلف پیچیدگی در محیط ایمن برای فرد ارائه می‎گردد که در شرایط واقعی ارائه این تحریکات امکان­پذیر نیست. هدف مقاله حاضر، مرور تکنولوژی ­های مختلف واقعیت مجازی در زمینه توانبخشی دهلیزی، یافته‏ های بالینی حاصل از کاربرد آنها به همراه مزایا و معایب هر یک است.
مواد و روش­ ها
جستجو در پایگاه‏‏ های اطلاعاتی Medline (PubMed)، Google scholar، Science Direct و Cochrane با کلیدواژه‏ های Vestibular Rehabilitation، Vertigo Rehabilitation، Vestibular Dysfunction Rehabilitation وVirtual Reality Rehabilitation بدون محدودیت سال انجام شد.
نتیجه­ گیری
به نظر می‏رسد استفاده از واقعیت مجازی علاوه بر ایجاد نتایج مشابه با برنامه‏ های مرسوم در کاهش علائم دهلیزی، به دلیل جذابیت سبب مشارکت فعال‏تر و رضایتمندی بیشتر بیماران می‏شود. همچنین، این تکنولوژی‏ها با افزایش غوطه ‏وری، تعارض حسی زیادی بین دستگاه دهلیزی و سیستم بینایی ایجاد می‏ کنند که در نهایت باعث رخداد سریع‏تر، بهتر و پایدارتر جبران دستگاه دهلیزی مرکزی می‏ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on effectiveness of virtual reality-based exercise programs for vestibular dysfunction

نویسندگان [English]

 • Bahareh Khavarghazalani 1
 • Mansoureh Adel Ghahraman 2
1 PhD Candidate, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Virtual reality technology creates the sensory complexity of the physical world in a controlled laboratory environment. Today, this technology has been considered in the vestibular rehabilitation program. In virtual reality vestibular rehabilitation, various stimuli with different levels of complexity are presented to the individual in a safe environment that is not possible to provide in real conditions. Here, we introduced various virtual reality technologies used in vestibular rehabilitation programs along with their findings, advantages, and disadvantages.
 
Materials and Methods: We searched all articles in Medline (Pubmed), Google scholar, Science Direct, and Cochrane databases using the following keywords: “vestibular rehabilitation”, “vertigo rehabilitation”, “vestibular dysfunction rehabilitation”, and “virtual reality rehabilitation” without date limitation.
 
Conclusion: Virtual-based rehabilitation programs appear to not only decrease vestibular symptoms similar to the traditional vestibular programs, but because of their interesting features, they develop more active participation and satisfaction in patients. Moreover, virtual programs with increased immersion create extensive sensory conflicts between vestibular and visual system that eventually results in faster, better, and longer-lasting compensation in central vestibular system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vestibular system
 • vestibular disorder
 • vestibular-virtual rehabilitation
 • vestibular compensation
 1. Meldrum D, Herdman S, Vance R, Murray D, Malone K, Duffy D, et al. Effectiveness of conventional versus virtual reality–based balance exercises in vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular loss: results of a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2015;96(7):1319-28. e1.##
 2. Meldrum D, Glennon A, Herdman S, Murray D, McConn-Walsh R. Virtual reality rehabilitation of balance: assessment of the usability of the Nintendo Wii® Fit Plus. Disability and rehabilitation: assistive technology. 2012;7(3):205-10. ##
 3. Verdecchia DH, Mendoza M, Sanguineti F, Binetti AC. Outcomes after vestibular rehabilitation and Wii® therapy in patients with chronic unilateral vestibular hypofunction. Acta Otorrinolaringologica (English Edition). 2014;65(6):339-45. ##
 4. Phillips J, Fitzgerald J, Phillis D, Underwood A, Nunney I, Bath A. Vestibular rehabilitation using video gaming in adults with dizziness: a pilot study. The Journal of Laryngology and Otology. 2018;132(3):202-6. ##
 5. Rosiak O, Krajewski K, Woszczak M, Jozefowicz-Korczynska M. Evaluation of the effectiveness of a Virtual Reality-based exercise program for Unilateral Peripheral Vestibular Deficit. Journal of Vestibular Research. 2019(Preprint):1-7. ##
 6. Deveze A, Bernard-Demanze L, Xavier F, Lavieille J-P, Elziere M. Vestibular compensation and vestibular rehabilitation. Current concepts and new trends. Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology. 2014;44(1):49-57. ##
 7. Han BI, Song HS, Kim JS. Vestibular rehabilitation therapy: review of indications, mechanisms, and key exercises. Journal of Clinical Neurology. 2011;7(4):184-96. ##
 8. Whitney SL, Alghadir AH, Anwer S. Recent evidence about the effectiveness of vestibular rehabilitation. Current treatment options in neurology. 2016;18(3):13. ##
 9. Hall DC, Meldrum D, Withney SL. The role of emerging technologies in vestibular rehabilitation. In Herdman S, Clendaniel R, editors. Vestibular Rehabilitation. 4ª ed. Philadelphia: FA Davis Co. 2014:537-54. ##
 10. Eggers SD, PENNINGTON ND, Walker MF, Shelhamer M, Zee DS. Short‐term adaptation of the VOR: non‐retinal‐slip error signals and saccade substitution. Annals of the New York Academy of Sciences. 2003;1004(1):94-110. ##
 11. Jones GM, Mandl G. Effects of strobe light on adaptation of vestibulo-ocular reflex (VOR) to vision reversal. Brain research. 1979. ##
 12. Horak FB. Postural compensation for vestibular loss. Annals of the New York Academy of Sciences. 2009;1164:76. ##
 13. Bronstein AM, Hood JD. The cervico-ocular reflex in normal subjects and patients with absent vestibular function. Brain research. 1986;373(1-2):399-408. ##
 14. Tee L, Chee N. Vestibular rehabilitation therapy for the dizzy patient. Ann Acad Med Singapore. 2005;34(4):289-94. ##
 15. Herdman SJ. Role of vestibular adaptation in vestibular rehabilitation. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. 1998;119(1):49-54. ##
 16. Jacobson GP, Shephard NT. Balance function assessment and management: plural publishing; 2014.
 17. Bergeron M, Lortie CL, Guitton MJ. Use of virtual reality tools for vestibular disorders rehabilitation: a comprehensive analysis. Advances in medicine. 2015;2015. ##
 18. Jafarzadeh S, Pourbakht A, Bahrami E, Jalaie S, Bayat A. Effect of early vestibular rehabilitation on vertigo and unsteadiness in patients with acute and sub-acute head trauma. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2018;30(97):85. ##
 19. Earnshaw RA. Virtual reality systems: Academic press; 2014. ##
 20. Weiss P, Katz N. The potential of virtual reality for rehabilitation. J Rehabil Res Dev. 2004;41(5):7-10. ##
 21. Alpini D, Pugnetti L, Mendozzi L, Barbieri E, Monti B, Cesarani A, editors. Virtual Reality in vestibular diagnosis and rehabilitation. Proc 2nd Euro Conf Disability, Virtual Reality and Tech, Skovde, Sweden; 1998. ##
 22. Biocca F. Virtual reality technology: A tutorial. Journal of Communication. 1992;42(4):23-72. ##
 23. Schultheis MT, Rizzo AA. The application of virtual reality technology in rehabilitation. Rehabilitation psychology. 2001;46(3):296. ##
 24. Freeman D. Studying and treating schizophrenia using virtual reality: a new paradigm. Schizophrenia bulletin. 2008;34(4):605-10. ##
 25. Park K-M, Ku J, Choi S-H, Jang H-J, Park J-Y, Kim SI, et al. A virtual reality application in role-plays of social skills training for schizophrenia: a randomized, controlled trial. Psychiatry research. 2011;189(2):166-72. ##
 26. Rizzo A, Buckwalter JG, van der Zaag C, Neumann U, Thiébaux M, Chua C, et al., editors. Virtual environment applications in clinical neuropsychology. Proceedings IEEE Virtual Reality 2000 (Cat No 00CB37048); 2000: IEEE. ##
 27. Rose FD, Brooks BM, Rizzo AA. Virtual reality in brain damage rehabilitation. Cyberpsychology and behavior. 2005;8(3):241-62. ##
 28. Subramanian S, Knaut LA, Beaudoin C, McFadyen BJ, Feldman AG, Levin MF. Virtual reality environments for post-stroke arm rehabilitation. Journal of neuroengineering and rehabilitation. 2007;4(1):20. ##
 29. Hsu S-Y, Fang T-Y, Yeh S-C, Su M-C, Wang P-C, Wang VY. Three-dimensional, virtual reality vestibular rehabilitation for chronic imbalance problem caused by Meniere’s disease: a pilot study. Disability and rehabilitation. 2017;39(16):1601-6. ##
 30. Jacobson J, Redfern MS, Furman JM, Whitney SL, Sparto PJ, Wilson JB, et al., editors. Balance NAVE: a virtual reality facility for research and rehabilitation of balance disorders. Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology; 2001: ACM. ##
 31. Micarelli A, Viziano A, Alessandrini M. Role of head-mounted displays in enhancing vestibular rehabilitation effects: Comment on “Evaluation of the effectiveness of a Virtual Reality-based exercise program for Unilateral Peripheral Vestibular Deficit”. Journal of Vestibular Research. 2019(Preprint). ##
 32. Smaerup M, Grönvall E, Larsen SB, Laessoe U, Henriksen J-J, Damsgaard EM. Computer-assisted training as a complement in rehabilitation of patients with chronic vestibular dizziness—a randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation. 2015;96(3):395-401. ##
 33. Sparrer I, Duong Dinh TA, Ilgner J, Westhofen M. Vestibular rehabilitation using the Nintendo® Wii Balance Board–a user-friendly alternative for central nervous compensation. Acta oto-laryngologica. 2013;133(3):239-45. ##
 34. Wang P-C, Chang C-H, Su M-C, Yeh S-C, Fang T-Y. Virtual reality rehabilitation for vestibular dysfunction. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. 2011;145(2_suppl):P158-P9. ##
 35. Whitney SL, Sparto PJ, Brown KE, Furman JM, Jacobson JL, Redfern MS. The potential use of virtual reality in vestibular rehabilitation: preliminary findings with the BNAVE. Journal of Neurologic Physical Therapy. 2002;26(2):72-8. ##
 36. Yeh S-C, Chen S, Wang P-C, Su M-C, Chang C-H, Tsai P-Y. Interactive 3-dimensional virtual reality rehabilitation for patients with chronic imbalance and vestibular dysfunction. Technology and Health Care. 2014;22(6):915-21. ##
 37. Micarelli A, Viziano A, Augimeri I, Micarelli D, Alessandrini M. Three-dimensional head-mounted gaming task procedure maximizes effects of vestibular rehabilitation in unilateral vestibular hypofunction: a randomized controlled pilot trial. International Journal of Rehabilitation Research. 2017;40(4):325-32. ##
 38. Rosiak O, Jozefowicz-Korczynska M. Role of head-mounted displays in enhancing vestibular rehabilitation effects: Comment on" Evaluation of the effectiveness of a Virtual Reality-based exercise program for Unilateral Peripheral Vestibular Deficit". Journal of vestibular research: equilibrium and orientation. 2019. ##
 39. Viziano A, Micarelli A, Augimeri I, Micarelli D, Alessandrini M. Long-term effects of vestibular rehabilitation and head-mounted gaming task procedure in unilateral vestibular hypofunction: a 12-month follow-up of a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation. 2019;33(1):24-33. ##
 40. O R, M J-K. - Role of head-mounted displays in enhancing vestibular rehabilitation effects. J Vestib Res. 2019;15(10):VES-180665. ##
 41. Alahmari KA, Sparto PJ, Marchetti GF, Redfern MS, Furman JM, Whitney SL. Comparison of virtual reality based therapy with customized vestibular physical therapy for the treatment of vestibular disorders. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering. 2013;22(2):389-99. ##
 42. Viirre E. Vestibular telemedicine and rehabilitation. Applications for virtual reality. Studies in health technology and informatics. 1996;29:299-305. ##
 43. Viirre E, Draper M, Gailey C, Miller D, Furness T. Adaptation of the VOR in patients with low VOR gains. Journal of Vestibular Research. 1998;8(4):331-4. ##
 44. Kramer PD, Roberts DC, Shelhamer M, Zee DS. A versatile stereoscopic visual display system for vestibular and oculomotor research. Journal of Vestibular Research. 1998;8(5):363-79. ##
 45. Nokuo, T. and Sumii, T. Head mounted display, December 23, 2014. US Patent App. 29/502,182. ##
 46. Cruz-Neira C, Sandin DJ, DeFanti TA, editors. Surround-screen projection-based virtual reality: the design and implementation of the CAVE. Proceedings of the 20th annual conference on Computer graphics and interactive techniques; 1993: Citeseer. ##
 47. Gottshall KR, Sessoms PH, Bartlett JL. Vestibular physical therapy intervention: utilizing a computer assisted rehabilitation environment in lieu of traditional physical therapy. 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. ##
 48. Szturm T, Reimer KM, Hochman J. Home-based computer gaming in vestibular rehabilitation of gaze and balance impairment. Games for health journal. 2015;4(3):211-20. ##
 49. Clark RA, Bryant AL, Pua Y, McCrory P, Bennell K, Hunt M. Validity and reliability of the Nintendo Wii Balance Board for assessment of standing balance. Gait and posture. 2010;31(3):307-10. ##
 50. Bieryla KA, Dold NM. Feasibility of Wii Fit training to improve clinical measures of balance in older adults. Clinical interventions in aging. 2013;8:775. ##
 51. Nicholson VP, McKean M, Lowe J, Fawcett C, Burkett B. Six weeks of unsupervised Nintendo Wii Fit gaming is effective at improving balance in independent older adults. Journal of aging and physical activity. 2015;23(1):153-8. ##
 52. MacCormick J. How does the Kinect work. Presentert ved Dickinson College. 2011;6. ##
 53. Clark RA, Pua Y-H, Fortin K, Ritchie C, Webster KE, Denehy L, et al. Validity of the Microsoft Kinect for assessment of postural control. Gait and posture. 2012;36(3):372-7. ##