اثر الکتروپوریشن بر انتقال پوستی دارو

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه غلوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: امروزه جذب دارو از طریق پوست، از جدیدترین شیوه‌های دارو درمانی می‌باشد. به صورت کلی اپیدرم و به طور دقیق‌تر لایه شاخی پوست، عامل اصلی در کنترل و محدودیت جذب مواد شیمیایی از طریق پوست است. همچنین خاصیت محدودکنندگی پوست، یک چالش جدی در رساندن دارو و اثرات درمانی آن است. با توجه به محدودیت‌های موجود در لایه شاخی در روش رساندن غیرفعال دارو، استفاده از بهبود دهنده‌ها یک روش خوب برای انتقال دارو از طریق پوست است. الکتروپوریشن یکی از روش‌های فیزیکی است که می‌تواند باعث بهبود انتقال دارو از طریق پوست شود. الکتروپوریشن یک موج الکتریکی با مشخصه‌های معین است که از پتانسیل‌های بالا استفاده می‌کند و با ایجاد تغییرات ساختاری در پوست، باعث بهبود نفوذ دارو می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی بهبود احتمالی نفوذ دارو با استفاده از روش الکتروپوریشن است که یک رویکرد جدید در فیزیوتراپی است. همچنین تغییرات مکانیکی پوست بر اثر این روش از درمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی ScienceDirect و PubMed با کلیدواژه‌های transdermal drug delivery، physical enhancer و electroporationانجام شده است. بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این مقالات بین سال‌های 1970تا 2020 بوده است.
نتیجه گیری: شواهد موجود نشان می‌دهد که استفاده از الکتروپوریشن به عنوان یک روش فیزیکی، می‌تواند در بهبود دارورسانی پوستی موثر باشد. مطالعات بررسی شده مزایای استفاده از الکتروپوریشن را عملکرد سریع‌تر، توانایی انتقال ماکروملکول‌ها و آسیب محدود آن بر روی پوست می‌دانند. همچنین ترکیب این روش با بهبود دهنده‌های دیگر، می‌تواند باعث بهبود بیشتری در نتیجه کار شود. این تحقیق حول بهبود دارورسانی برای داروهای مختلف به کمک الکتروپوریشن است. با این حال ادامه تحقیقات فعلی با روش‌های سازگارتر و تقویت شده‌تر، می‌تواند استفاده و کاربرد آن در درمان کلینیکی را توجیه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Electroporation on transdermal drug delivery

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Norouzi 1
 • Mohammad Mohsen Roostayi 2
 • Hamid Reza Moghimi 3
 • Maryam Hosseini 3
1 Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Nanotechnology, School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, Transdermal drug delivery has become a very important method for the delivery of drugs in modern therapies. The epidermis generally and the stratum corneum, in particular, are the main element of controlling and restricting the absorption of chemicals through the skin. Due to the limitations of the presence of stratum corneum in passive drug delivery, the use of enhancers is a good approach to improve drug transferring through the skin. Electroporation is one of the physical methods that can improve drug transport through the skin. It is a type of electrical wave with specific parameters that use high potential waves and can improve the penetration of the drug through structural changes in the skin. This study aims to review the possible improvement of drug penetration n by using the electroporation method as a new approach in the field of physiotherapy and the mechanical changes resulting from the application of this method on the skin.
Materials and Methods: We searched all articles in Pubmed and Science Direct using the following keywords: “transdermal drug delivery”, “physical enhancer” and “electroporation”. Related articles were published between 1970 and 2018.
Conclusion: We conclude based on the current evidence, that the use of electroporation as a physical method is useful for the enhancement of transdermal drug delivery. The reviewed literature suggests that there are advantages to the use of electroporation such as its fast performance, its ability to transfer macromolecules, and its minimal damage to the skin. Results of literature also showed that a combination of this method with other enhancers can improve its enhancement effect. Current research supports the use of electroporation for enhancement of ibuprofen transdermal drug delivery, as discussed above; however, a continuation of current research with consistent and strengthened methodologies will help justify its use and application in clinical practice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • transdermal drug delivery
 • physical enhancer
 • electroporation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 آبان 1400