مقایسه تبیین اثربخشی توانبخشی شناختی و توانبخشی شناختی-هیجانی بر عملکرد شناختی و حافظه‌ی بیماران آسیب دیده‌ی مغزی(TBI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ،واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت، ایران

2 گروه روانشناسی ،واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضرمقایسه اثربخشی توانبخشی شناختی و توانبخشی شناختی ـ هیجانی بر عملکرد شناختی و حافظه بیماران آسیب­دیده­ مغزی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی بیماران آسیب دیده مغزی که دچار نقص­های شناختی و اختلال در حافظه شده­ بودند که در سال 98 به کلینیک مغز و اعصاب درمانگاه شهید مطهری شیراز و کلینیک روان­شناختی رازمهر شهر شیراز مراجعه کرده بودند.

از آنجا که پژوهش حاضر شامل 3 گروه (2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل) شامل (بیماران خفیف، متوسط و شدید) بود و برای هر یک از گروه­ها، 15 نفر و مجموعاً 45 نفر به صورت هدفمندو بعد از سنجش با مقیاس معاینه مختصر روانی انتخاب شدند. افراد بر حسب تصادف و با شانس برابر در یکی از سه گروه پژوهش جای گرفتند. پس از انجام پیش­آزمون، دو گروه آزمایش در مجموع 24 جلسه 30 دقیقه­ای و به صورت 4 جلسه در هفته تحت آموزش قرار گرفتند و سپس از هر سه گروه پس­آزمون به عمل آمد. ابزارهای پژوهش شامل آزمون کارت­های ویسکانسین و آزمون حافظه وکسلر بزرگسالان بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد­ گروه­های آزمایش و کنترل در متغیر توانبخشی شناختی و توانبخشی شناختی هیجانی دارای تفاوت معناداری می­باشند. به گونه­ای که در این متغیرها میانگین پس­آزمون گروه­های آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه مداخلات توانبخشی شناختی و توانبخشی شناختی- هیجانی در ارتباط با عملکرد شناختی و حافظه تفاوت معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

comparison of investigate the effect of cognitive rehabilitation and cognitive - emotional rehabilitation on cognitive and memory performance of brain injury patients

نویسندگان [English]

 • zeinab kazemi 1
 • hojatollah javidi 2
 • Amirhoshang Mehryar 2
 • Azarmedokht Rezaei 2
1 Department of psycology،Marvdasht Branch،Islamic Azad University ، Marvdasht,،Iran
2 Department of psycology،Marvdasht Branch،Islamic Azad University ، Marvdasht,،Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to comparison of investigate the effect of cognitive rehabilitation and cognitive - emotional rehabilitation on cognitive and memory performance of brain injury patients . the statistical population of this study included all of the affected brain patients who had cognitive deficits and impaired memory , who were referred to the neurology clinic of shahid motahary hospital and psychological clinic Razmehr in shiraz .

since the present study consisted of three groups ( mild , moderate and severe ) and for each group , 15 people and a total of 45 were made available and after measuring with a brief psychological examination scale . persons were randomly assigned to one of the three groups of research in terms of chance . after pre - test , two experimental groups were trained in a 30 - minute sessions , and then both groups were post - test . research instruments included wisconsin card test and wechsler memory test for adults .the results of analysis of covariance showed significant differences between experimental and control groups in cognitive emotion regulation and cognitive emotion regulation . in these variables the mean post test is more than the control group . The results of analysis of covariance also showed that there was no significant difference between the two groups of cognitive rehabilitation and cognitive-emotional rehabilitation interventions in relation to cognitive function and memory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cognitive rehabilitation
 • cognitive - emotional rehabilitation
 • cognitive function
 • memory
 • brain injur

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400