نویسنده = میترا خلف بیگی
مروری بر مدل کاوا، کاربردها و محدودیت ها

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 249-255

10.22037/jrm.2017.1100339

بهزاد رحمانی پور؛ میترا خلف بیگی؛ نرگس شفارودی


راهبردهای حفظ شغل در افراد مبتلا به آسیب های شدید روانی : مقاله مروری

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 109-118

10.22037/jrm.2014.1100081

میترا خلف بیگی؛ مهدی رصافیانی؛ فرحناز محمدی؛ حجت اله حقگو؛ حمید v


تاثیر فعالیت های موسیقایی بر مشارکت پذیری کودکان اتیستیک 12-6 سال شهرستان تهران در فعالیت های رسمی و غیر رسمی

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 31-35

10.22037/jrm.2012.1100051

شهرزاد سلطان زاده؛ نرگس شفارودی؛ میترا خلف بیگی؛ سید روح اله افتخاری