نویسنده = ���������� ������ ���������� ����������
ارتباط بین آزمون سطح شناختی Allen با آزمون CANTAB در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 7-14

10.22037/jrm.2012.1100048

طلیعه شیخ فندرسکی؛ حسن عشایری؛ میترا میترا خلف بیگی