نویسنده = سید حسین حسینی
اثر 8 هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر وضعیت و حرکت کتفِ بوکسورهای رقابتی مبتلا به دیسکنزیای کتف

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 950-963

10.32598/SJRM.11.6.8

سروش مومن پور؛ سید حسین حسینی؛ حسن دانشمندی


پیش‌بینی اختلال حرکت کتف از‌طریق قدرت و دامنه‌ حرکتی چرخش مفصل شانه در بوکسورهای رقابتی

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 394-407

10.32598/SJRM.11.3.4

سروش مومن پور؛ سید حسین حسینی؛ حسن دانشمندی


مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 65-75

10.22037/jrm.2016.1100213

سید حسین حسینی؛ فرزانه ساکی؛ شهاب الدین باقری؛ عاطفه یاراحمدی