نویسنده = زهرا حسینی دستگردی
نگاهی بر عصب شناسی و مدیریت وزوز

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 252-260

10.22037/jrm.2018.110822.1565

زهرا حسینی دستگردی؛ یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی


ارزیابی حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 181-190

10.22037/jrm.2015.1100162

یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی؛ نسرین گوهری؛ زهرا حسینی دستگردی؛ سمیه امینی