نویسنده = حامد محمودی
طراحی نظام‌مند یک برنامه پیشگیری از آسیب‌های ورزشی والیبال

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1040-1051

10.32598/SJRM.12.6.2961

حامد محمودی؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان


آیا ارتباطی بین ورزش و استئوآرتریت وجود دارد؟

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 285-298

10.22037/jrm.2018.110923.1628

علی اصغر نورسته؛ حامد محمودی؛ سارا امامی؛ الهام حاجی حسینی