کلیدواژه‌ها = تمرین ذهنی
بررسی تأثیرات تمرینات ذهنی بر بهبود تعادل و کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی مزمن

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 20-27

10.22037/jrm.2015.1100218

ژاندارک اقلیدی؛ زهرا شفیعی؛ منیر وطن دوست؛ مهدی رضایی؛ علی اصغر جامه بزرگی؛ مهدی طباطبایی


بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر میزان فعالیت عضلات شانه

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 1-11

10.22037/jrm.2012.1100039

خسرو خادمی کلانتری؛ نسرین داودی