کلیدواژه‌ها = نوا
تاثیر راهنمایی‌ شناختی بر مولفه‌های اکوستیکی نوای گفتار در کودکان بهنجار 12- 8 سال

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 81-72

10.22037/jrm.2015.1100010

سیده زهره موسوی؛ سیده مریم خدامی؛ یحیی مدرسی؛ محمد کمالی؛ میشل درینان؛ نادر فداکار؛ سجاد نجم‌الدینی؛ نسرین عباسقلی‌زاده