کلیدواژه‌ها = پرسشنامه سلامت عمومی
مقایسه وضعیت سلامت عمومی در والدین کودکان فلج‌مغزی و سالم

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 99-106

10.22037/jrm.2015.1100013

ناصر حوایی؛ علی رحمانی؛ احمد محمدی؛ ماندانا رضایی