کلیدواژه‌ها = ورزش
هایپرموبیلیتی مفاصل و آسیب در ورزش: مروری بر مطالعات

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1094-1109

10.32598/SJRM.10.6.12

علی اصغر نورسته؛ محمد حسین نظری؛ مجید برزگری


بررسی اثربخشی مداخلات حرکتی در بهبود توانایی‌های حرکتی بیماران پس از سکته مغزی: مرور سیستماتیک

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1140-1155

10.32598/SJRM.10.6.2

سمیه احمدآبادی؛ فیروزه علویان؛ پریسا صداقتی


اثر ورزش بر سازگاری بهداشتی و عاطفی دانشجویان در پاندمی ویروس کرونا

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1284-1295

10.32598/SJRM.10.6.16

مریم السادات افتخاری؛ فرشته کتبی؛ زینب نقی لو


تأثیر ورزش ایروبیک بر نیاز‌های بنیادین روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی دختران 12ساله

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 794-805

10.32598/SJRM.10.4.14

زهرا پورحسین جعفری؛ محمدتقی اقدسی؛ امیر قیامی


آیا ارتباطی بین ورزش و استئوآرتریت وجود دارد؟

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1397، صفحه 285-298

10.22037/jrm.2018.110923.1628

علی اصغر نورسته؛ حامد محمودی؛ سارا امامی؛ الهام حاجی حسینی