کلیدواژه‌ها = لکنت
مقایسه سرعت نامیدن کودکان با و بدون لکنت 8-7 ساله

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 32-38

10.22037/jrm.2014.1100090

مرتضی فرازی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مهدی رهگذر


اثر معنا در وقوع ناروانی در بزرگسالان لکنتی و غیر لکنتی

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 31-38

10.22037/jrm.2013.1100114

آتوسا مظفر زنگنه؛ شیدا پولادی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ حمید حقانی