کلیدواژه‌ها = زنان سالمند
اثر یک دوره تمرینات فال‌پروف بر تعادل و ترس از سقوط در زنان سالمند

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 988-1001

10.32598/SJRM.11.6.11

ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه؛ لیلا فرنیان


تاثیر تمرینات تعادلی بر سازگاری کینماتیک مفاصل ران، زانو و مچ پای زنان سالمند در حین راه رفتن

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 135-144

10.22037/jrm.2016.1100182

علیرضا فارسی؛ حسن عشایری؛ سحر محمدزاده


تاثیرتکنیک های یوگا بر کاهش تظاهرات روانی سندرم بی حرکتی در زنان سالمند

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 37-45

10.22037/jrm.2013.1100132

سیده افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عادله زهتاب نجفی