کلیدواژه‌ها = پردازش شنوایی (مرکزی)
ارزیابی حافظه فعال در کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 181-190

10.22037/jrm.2015.1100162

یونس لطفی؛ بهاره خاورغزلانی؛ نسرین گوهری؛ زهرا حسینی دستگردی؛ سمیه امینی