کلیدواژه‌ها = زمان واکنش بینایی ساده
مقایسه ی زمان عکس العمل بینایی به محرک نوری قرمز و سبز

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 119-125

10.22037/jrm.2016.1100165

سمیره درویش پور؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ آزاده شادمهر