کلیدواژه‌ها = تبحر حرکتی
تأثیر 8 هفته تمرینات واقعیت‌مجازی بر تبحر حرکتی کودکان و نوجوانان دارای رشد سالم و مبتلابه اختلال هماهنگی رشدی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 224-241

10.32598/SJRM.13.1.3

عباس بهرام؛ هانیه علیزاده؛ فرهاد قدیری؛ مهدی قیطاسی


مقایسه تأثیر روش‌های خطی و غیرخطی بر شایستگی حرکتی واقعی و ادراک‌شده کودکان

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 626-639

10.32598/SJRM.11.4.11

امین ابدالی فر؛ شهاب پروین پور؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی


بررسی همبستگی بین تبحر حرکتی با عملکرد اجرایی و کارکرد تحصیلی کودکان با اختلال هماهنگی تکاملی 7 تا 11 ساله

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 31-38

10.22037/jrm.2018.110201.1126

شیرین ملکی؛ مهدی علیزاده زارعی؛ قربان تقی زاده؛ شهلا رفیعی؛ حمید صالحی