کلیدواژه‌ها = معیار رم III
بررسی ارتباط علائم بالینی با یافته های مانومتریک در زنان مبتلا به یبوست عملکردی

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 94-100

10.22037/jrm.2015.1100153

افسانه سادات میر شاه ولایتی؛ فریده دهقان منشادی؛ مژگان فروتن؛ علیرضا اکبرزاده باغبان