دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقالات آماده انتشار ویرایش نشده و بدون Full Text است.

مقاله پژوهشی

تاثیر آنی تمرینات تعادلی و ماندگاری آن بر حس وضعیت مفصل مچ پای بسکتبالیست ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22037/jrm.2020.112896.2283

حسین پیراسته؛ بابک نخستین روحی؛ بهروز پیراسته