تاثیر مواجهه با محیط تحت تقویت شده آکوستیک بر دستگاه شنوایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
میلیون­ها انسان در سراسر جهان در هر سنی از افت شنوایی حسی عصبی رنج می­برند که در معیارهای متعارف جاری درمانی برای آنها مطرح نیست و در صورت وجود افت قابل توجه، سمعک با درجات متفاوتی از توفیق تجویز می­شود. بررسی­های اخیر روشی جهت تغییر شدت و دوره زمانی افت شنوایی پیش­رونده حسی عصبی به­صورت مواجهه با سطوح تقویت شده تحریک کنترل شده آکوستیک یا محیط آکوستیک تقویت شدهAugmented Acoustic Environment (AAE)  را مطرح کرده­اند. این پدیده در مقوله­های بسیاری از جمله مقابله با پیرگوشی و سایر موارد کم شنوایی حسی عصبی پیش­رونده، کاهش آسیب­های وارده به دستگاه شنوایی پس از رخداد کم­شنوایی ناشی از نویز و افزایش مهاجرت سلول­های بنیادی پیوند شده به منطقه آسیب­دیده شنوایی بررسی شده است. عوامل مختلفی از قبیل سن، جنس و هورمون­های جنسی، محل اثر (حلزون یا AVCN)، محتوای فرکانسی AAE، سازمان­دهی تونوتوپیک و حساسیت شنوایی در پاسخ به AAE در تعیین تاثیر مثبت، منفی و یا حتی خنثی AAE بر حلزون یا AVCN نقش مهمی دارند.
مواد و روش­ها
در مقاله حاضر مروری برخی مباحث مطرح شده در خصوص "اثرات محیط تحت تقویت آکوستیک بر عملکرد دستگاه شنوایی" در مقالات از بانک­های اطلاعاتی Scopus، PubMed، Google scholar، Sciencedirect ازسال­های 1988 تا 2014 انتخاب و بررسی شدند.
نتیجه­ گیری
توجه به عوامل تعیین کننده میزان سودمندی AAE در رابطه با استفاده از سمعک (که نوعی AAE محسوب می­شود) یا کنترل نویز محیطی در افراد مواجه با خطر افت شنوایی کاربردهای واضحی دارد. در تجویز سمعک این احتمال وجود دارد که تقویت فرکانس­های مناطق آسیب­دیده حلزون می­تواند تاثیرات محیطی و مرکزی (مثبت یا منفی) مشابه با موارد گزارش شده در تقویت محیط آکوستیک در مطالعات داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Exposure to an Augmented Acoustic Environment on the Auditory System

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mousavi 1
  • Negin Salehi 2
  • Leila Faraji 3
1 Otorhinolaryngologist, Associate Professor, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD candidate of Audiology, Iran University of Medical Sciences, Audiology department, Tehran, Iran
3 PhD candidate of Audiology, Iran University of Medical Sciences, Audiology department, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Millions of individuals worldwide experience sensorineural hearing loss. The current treatments include prescription of conventional hearing aids. Hearing aids have varying degrees of success in patients experiencing considerable hearing loss. Recently, augmented acoustic environment (AAE) has been proposed as a method for alleviating the severity and progression of sensorineural hearing loss disorders, involving the exposure of patients to augmented levels of controlled acoustic stimulation. Treatment efficacy was assessed in other progressive sensorineural hearing loss disorders, such as presbycusis, in which the aim of the treatment was to reduce the damage to the auditory system following noise-induced hearing loss and to promote the migration of transplanted cells to the injured region. Different factors such as age, sex, level of sexual hormones, location of the effect (cochlea or anterior ventral cochlear nucleus [AVCN]), frequency, tonotopic organization, and hearing sensitivity determine the effect of AAE on the auditory system.
Materials and Methods: Articles published between 1988 and 2014 related to the effects of augmented acoustic environment on the function of auditory system were searched and selected for review from Google scholar, PubMed, Scopus, and ScienceDirect databases.
Conclusion: The study of the factors determining the effectiveness of AAE has applications for hearing aids (following exposure to AAE), or the control of environmental noise for individuals who are at risk for hearing loss. Amplification of certain frequencies in the damaged area of the cochlea during the fitting of hearing aids may have similar peripheral and central (positive or negative) effects as those reported in other studies on AAE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented acoustic environment
  • Sensorineural hearing loss
1. Willott JF, Bross LS, McFadden S. Ameliorative effects of exposing DBA/2J mice to an augmented acoustic environment on histological changes in the cochlea and anteroventral cochlear nucleus. Journal of the Association for Research in Otolaryngology. 2005;6(3):234-43.##
2. Willott JF, VandenBosche J, Shimizu T. Effects of a high-frequency augmented acoustic environment on parvalbumin immunolabeling in the anteroventral cochlear nucleus of DBA/2J and C57BL/6J mice. Hearing research. 2010;261(1):36-41.##
3. Zhang W, Zhang F, Han Y, Liu H, Wang Y, Yue B, et al. Auditory stimulation modulates CXCL12/CXCR4 expression in postnatal development of the newborn rat cochlea. NeuroReport. 2015;26(12):681-7.##
4. Willott J, Sundin V, Jeskey J. Effects of exposure to an augmented acoustic environment on the mouse auditory system. Handbook of Mouse Auditory Research: From Behavior to Molecular Biology: CRC Press; 2001. p. 205-14.##
5. Ouda L, Druga R, Syka J. Changes in parvalbumin immunoreactivity with aging in the central auditory system of the rat. Experimental gerontology. 2008;43(8):782-9.##
6. Harkany T, Andäng M, Kingma HJ, Görcs TJ, Holmgren CD, Zilberter Y, et al. Region‐specific generation of functional neurons from naive embryonic stem cells in adult brain. Journal of neurochemistry. 2004;88(5):1229-39.##
7. Fricker RA, Carpenter MK, Winkler C, Greco C, Gates MA, Björklund A. Site-specific migration and neuronal differentiation of human neural progenitor cells after transplantation in the adult rat brain. The Journal of neuroscience. 1999;19(14):5990-6005.##
8. Chen Y, Qiu J, Chen F, Liu S. Migration of neural precursor cells derived from olfactory bulb in cochlear nucleus exposed to an augmented acoustic environment. Hearing research. 2007;228(1):3-10.##
9. Zhang P-z, He Y, Jiang X-w, Chen F-q, Chen Y, Xue T, et al. Up-regulation of stromal cell-derived factor-1 enhances migration of transplanted neural stem cells to injury region following degeneration of spiral ganglion neurons in the adult rat inner ear. Neuroscience letters. 2013;534:101-6.##
10. Zhang P-z, Cao X-s, Jiang X-w, Wang J, Liang P-f, Wang S-j, et al. Acoustical stimulus changes the expression of stromal cell-derived factor-1 in the spiral ganglion neurons of the rat cochlea. Neuroscience letters. 2014;561:140-5.##
11. Oliver DL, Izquierdo MA, Malmierca MS. Persistent effects of early augmented acoustic environment on the auditory brainstem. Neuroscience. 2011;184:75-87.##
12. Lu H-P, Chen S-T, Poon PW-F. Enlargement of neuronal size in rat auditory cortex after prolonged sound exposure. Neuroscience letters. 2009;463(2):145-9.##
13. Willott JF, VandenBosche J, Shimizu T, Ding D-L, Salvi R. Effects of exposing C57BL/6J mice to high-and low-frequency augmented acoustic environments: Auditory brainstem response thresholds, cytocochleograms, anterior cochlear nucleus morphology and the role of gonadal hormones. Hearing research. 2008;235(1):60-71.##
14. Guimaraes P, Zhu X, Cannon T, Kim S, Frisina RD. Sex differences in distortion product otoacoustic emissions as a function of age in CBA mice. Hearing research. 2004;192(1):83-9.##
15. Turner JG, Parrish JL, Zuiderveld L, Darr S, Hughes LF, Caspary DM, et al. Acoustic experience alters the aged auditory system. Ear and hearing. 2013;34(2):151.##
16. Willott JF, VandenBosche J, Shimizu T, Ding D-L, Salvi R. Effects of exposing gonadectomized and intact C57BL/6J mice to a high-frequency augmented acoustic environment: Auditory brainstem response thresholds and cytocochleograms. Hearing research. 2006;221(1):73-81.##
17. Willott JF, Bross L. Effects of prolonged exposure to an augmented acoustic environment on the auditory system of middle‐aged C57BL/6J mice: Cochlear and central histology and sex differences. Journal of Comparative Neurology. 2004;472(3):358-70.##
18. Willott JF. Effects of sex, gonadal hormones, and augmented acoustic environments on sensorineural hearing loss and the central auditory system: insights from research on C57BL/6J mice. Hearing research. 2009;252(1):89-99.##
19. Henry KR. Males lose hearing earlier in mouse models of late-onset age-related hearing loss; females lose hearing earlier in mouse models of early-onset hearing loss. Hearing research. 2004;190(1):141-8.##
20. Willott JF, Bosch JV, Shimizu T, Ding D-L. Effects of exposing DBA/2J mice to a high-frequency augmented acoustic environment on the cochlea and anteroventral cochlear nucleus. Hearing research. 2006;216:138-45.##
21. Willott JF, Turner JG. Prolonged exposure to an augmented acoustic environment ameliorates age-related auditory changes in C57BL/6J and DBA/2J mice. Hearing research. 1999;135(1):78-88.##
22. Noreña AJ, Eggermont JJ. Enriched acoustic environment after noise trauma reduces hearing loss and prevents cortical map reorganization. The Journal of Neuroscience. 2005;25(3):699-705.##
23. Willott JF, Turner JG, Sundin VS. Effects of exposure to an augmented acoustic environment on auditory function in mice: roles of hearing loss and age during treatment. Hearing research. 2000;142(1):79-88.##
24. Turner JG, Willott JF. Exposure to an augmented acoustic environment alters auditory function in hearing-impaired DBA/2J mice. Hearing research. 1998;118(1):101-13.##
25. Jeskey JE, Willott JF. Modulation of prepulse inhibition by an augmented acoustic environment in DBA/2J mice. Behavioral neuroscience. 2000;114(5):991.##
26. Willott JF, Turner JG. Neural plasticity in the mouse inferior colliculus: relationship to hearing loss, augmented acoustic stimulation, and prepulse inhibition. Hearing research. 2000;147(1):275-81.##
27. Tanaka C, Bielefeld EC, Chen GD, Li M, Henderson D. Ameliorative effects of an augmented acoustic environment on age‐related hearing loss in middle‐aged Fischer 344/NHsd rats. The Laryngoscope. 2009;119(7):1374-9.##
28. Harris KC, Bielefeld E, Hu BH, Henderson D. Increased resistance to free radical damage induced by low-level sound conditioning. Hearing research. 2006;213(1):118-29.##
29. Niu X, Canlon B. Activation of tyrosine hydroxylase in the lateral efferent terminals by sound conditioning. Hearing research. 2002;174(1):124-32.##
30. Tahera Y, Meltser I, Johansson P, Salman H, Canlon B. Sound conditioning protects hearing by activating the hypothalamic–pituitary–adrenal axis. Neurobiology of disease. 2007;25(1):189-97.##
31. Niu X, Tahera Y, Canlon B. Protection against acoustic trauma by forward and backward sound conditioning. Audiology and Neurotology. 2004;9(5):265-73.##
32. Fukushima N, White P, Harrison R. Influence of acoustic deprivation on recovery of hair cells after acoustic trauma. Hearing research. 1990;50(1):107-18.##
33. Tanaka C, Chen G-D, Hu BH, Chi L-H, Li M, Zheng G, et al. The effects of acoustic environment after traumatic noise exposure on hearing and outer hair cells. Hearing research. 2009;250(1):10-8.##
34. Zhang LI, Bao S, Merzenich MM. Persistent and specific influences of early acoustic environments on primary auditory cortex. Nature neuroscience. 2001;4(11):1123-30.##
35. Chang EF, Merzenich MM. Environmental noise retards auditory cortical development. Science. 2003;300(5618):498-502.##
36. de Villers-Sidani E, Chang EF, Bao S, Merzenich MM. Critical period window for spectral tuning defined in the primary auditory cortex (A1) in the rat. The Journal of neuroscience. 2007;27(1):180-9.##
37. Zhang LI, Bao S, Merzenich MM. Disruption of primary auditory cortex by synchronous auditory inputs during a critical period. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2002;99(4):2309-14.##
38. Chang EF, Bao S, Imaizumi K, Schreiner CE, Merzenich MM. Development of spectral and temporal response selectivity in the auditory cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2005;102(45):16460-5.##
39. de Villers-Sidani E, Simpson KL, Lu Y, Lin RC, Merzenich MM. Manipulating critical period closure across different sectors of the primary auditory cortex. Nature neuroscience. 2008;11(8):957-65.##
40. Poon PW, Chen X. Postnatal exposure to tones alters the tuning characteristics of inferior collicular neurons in the rat. Brain research. 1992;585(1):391-4.##
41. Sanes D, Constantine-Paton M. The sharpening of frequency tuning curves requires patterned activity during development in the mouse, Mus musculus. The Journal of Neuroscience. 1985;5(5):1152-66.##
42. Yu X, Sanes DH, Aristizabal O, Wadghiri YZ, Turnbull DH. Large-scale reorganization of the tonotopic map in mouse auditory midbrain revealed by MRI. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007;104(29):12193-8.##
43. Miyakawa A, Gibboni R, Bao S. Repeated exposure to a tone transiently alters spectral tuning bandwidth of neurons in the central nucleus of inferior colliculus in juvenile rats. Neuroscience. 2013;230:114-20.##
44. Grecova J, Bureš Z, Popelář J, Šuta D, Syka J. Brief exposure of juvenile rats to noise impairs the development of the response properties of inferior colliculus neurons. European Journal of Neuroscience. 2009;29(9):1921-30.##
45. Bureš Z, Grecova J, Popelář J, Syka J. Noise exposure during early development impairs the processing of sound intensity in adult rats. European Journal of Neuroscience. 2010;32(1):155-64.##
46. Lu H, Syka J, Chiu T, Poon PW. Prolonged sound exposure has different effects on increasing neuronal size in the auditory cortex and brainstem. Hearing research. 2014;314:42-50.##
دوره 6، شماره 1
فروردین و اردیبهشت 1396
صفحه 210-225
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1394
  • تاریخ بازنگری: 16 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 08 اسفند 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396